Teritorija un Autostāvvieta

Uzņemšanas nodaļa un Administrācija ir Slimnīcas centrālā ēka. 
Pie tās ir pieejams plašs stāvlaukums, kurā slimnīcas apmeklētāji var novietot auto bez maksas. 

Slimnīcas teritorijā ir vairākas auto novietnes. 
Iebraukšana slimnīcas teritorijā saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi:
Apmeklētājiem – 1,00 EUR
Komerciālos nolūkos – 10,00 EUR

Iebraukšana Slimnīcas teritorijā iespējama nogriežoties no autoceļa Rīga – Inčukalns – Valka.

Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

VSIA „Strenču Psihoneiroloģiskā Slimnīca”, Valkas ielā 11, Strenčos ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, tādejādi nodrošinot atbilstību Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” minētajām prasībām:

  • ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē
  • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja ārstniecības iestādes ēku un stāvu ietvaros
  • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu
  • personām ar funkcionāliem traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt vizuālo informāciju vai personāla palīdzību
  • sanitārie mezgli un labierīcības pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem