Bērnudārza “Minkāns” ziedojumi atnes prieku Slimnīcas 4. nodaļas pacientiem

 Bērnudārza “Minkāns” ziedojumi atnes prieku Slimnīcas 4. nodaļas pacientiem

Šodien, 15. decembrī VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) saņēma sirds siltu ziedojumu no Strenču bērnudārza “Minkāns” grupiņas “Bitītes”.

Audzēkņi kopīgi ar vecākiem un personālu, no sapelnītās naudas Mārtiņdienas tirdziņā, iegādājās  dažādus gardumus, lai atnestu prieku un atbalstu slimnīcas 4. nodaļas pacientiem.

Šis ziedojums ir radījis neizsakāmu prieku gan bērnudārza ģimenes locekļiem, gan slimnīcas pacientiem. Mazie dāvātāji ar lielu sirdi un smaidu saviem līdzcilvēkiem ir parādījuši, ka arī mazie var radīt lielas izmaiņas.

Slimnīcas vadītāja M. Ancveriņa: “Sirsnīgs paldies bērniem, viņu vecākiem un audzinātājām! Jūs pierādāt, ka arī mazais var būt liels, palīdzot tiem, kuriem to visvairāk vajag. Šī ir lieliska iespēja mūsu bērniem saprast, cik svarīgs ir no sirds dots atbalsts un kā mēs katrs varam vairot labo,  tādējādi, sasildot tos, kam visgrūtāk!”

Mēs esam pateicīgi Bērnudārza “Minkāns” audzēkņiem un viņu ģimenēm par šo lielo darbu un sirdi, ko viņi ir ielikuši ziedojumā. Paldies jums!

Ārkārtas dalībnieku sapulce 02.01.2024. Skip to content