Dalīšanās ar labās prakses pieredzi

 Dalīšanās ar labās prakses pieredzi

20.martā VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk arī – Slimnīca) projektu vadītāja Ilona Rāviete piedalījās RSU Darba drošības un vides veselības institūta organizētajā vebinārā “Psihoemocionālie riska faktori veselības aprūpē un to novēršanas iespējas”, daloties ar Slimnīcas pieredzi un īstenotajiem pasākumiem darba vides psihoemocionālo risku prevencijā, pārvaldībā.

Vebinārā Rīgas Stradiņa Universitātes docents Kristaps Circenis pastāstīja par  psihoemocionālajiem darba vides riska faktoriem veselības aprūpē, to cēloņiem, pieejamajiem statistikas datiem un pētījumiem Latvijas kontekstā, kā arī par preventīviem pasākumiem. Ar organizāciju praktisko pieredzi vebinārā dalījās Vidzemes slimnīca, Rīgas dzemdību nams un Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca.

strencupns.lv Skip to content