Name:

Ieva Everte

Speciality:

Psihiatre

Work hours:

Trešdienās 13:00-15:00

Identification:

84540049945

Languages:

LV, ENG, RUS

Newest scientific publication:

1. Everte I. Vairogdziedzera darbības traucējumi psihiatriskajā praksē. Doctus (Nr.9), Septembris, 2023. Pieejams tiešsaistē: https://www.doctus.lv/raksts/medicina-un-farmacija/kliniskie-gadijumi/vairogdziedzera-darbibas-traucejumi-psihiatriskaja-prakse-5870/
2. Everte I. Miega higiēnas principi. VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” izdevums “SLIMNĪCAS KODS”, Nr. 13, 2023. 9.-11. Lpp.
3. Everte I., Lapiņa L. Demence tuviniekam – izaicinājumi un iespējamie risinājumi. Žurnāls Ārsts.lv, Nr. 5, 2023. 5.-15. Lpp.
4. Everte I. Demence tuviniekam. Kā par to runāt ar bērnu? VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” izdevums “SLIMNĪCAS KODS”, Marts, 2023. 9.-10. Lpp.
5. Everte, I., Konošonoka, L. (2023). Patient with recurrent depressive disorder, Vitamin B12 and folate deficiency after gastric bypass surgery: A Case report. European Psychiatry, 66(S1), S833-S833. doi:10.1192/j.eurpsy.2023.1764
6. Gaibišele A., Everte I., Brūna K., Počopko A., Dalbiņa L., Taube M. Opinion of mental health care frontline workers on their preferred support during the COVID-19 pandemic. Rīga Stradiņš University International Conference on COVID-19 “Impact, Innovations and Planning” April, 2022. P. 112. https://doi.org/10.25143/RSU-2022-COVID-konf.posters
7. Everte, I., Pamše-Romāne, A., Taube, M. (2022). Combination of clozapine, cariprazine and fluoxetine in treatment-resistant schizophrenia patient with prominent negative symptoms: A Case report. European Psychiatry, 65(S1), S781-S781. doi:10.1192/j.eurpsy.2022.2017
8. Everte I., Pamše-Romāne A., Taube M. Combination of clozapine, cariprazine and fluoxetine in treatment-resistant schizophrenia patient with prominent negative symptoms: A case report. EPA 2022, 30th European Congress of Psychiatry 2022. P. 990.
9. Gaibišele A., Everte I., Brūna K., Počopko A., Dalbiņa L., Taube M. Anxiety and the related factors in frontline healthcare workers at Latvia psychiatric hospitals during COVID-19 pandemic. International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 80th International Scientific Conference of the University of Latvia, Vol. 58, Suppl. 1. 2022. P. 77.
10. Počopko A., Everte I., Brūna K., Gaibišele A., Dalbiņa L., Taube M. Depression symptoms and COVID-19 related factors in emergency room staff of psychiatric hospitals in Latvia during the pandemic. International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 80th International Scientific Conference of the University of Latvia, Vol. 58, Suppl. 1. 2022. P. 74.
11. Everte I., Lapiņa L. Alcheimera demence. Būtiskākais – mazināt riska faktorus. Doctus, Nr. 12, 2021. 5.-10. Lpp.
12. Lapiņa L., Everte I. Šizofrēnija ģimenē vai draugu lokā. Žurnāls Ārsts.lv, Nr.9, 2021. Raksts pieejams tiešsaistē: https://arsts.lv/jaunumi/liena-lapina-ieva-everte-sizofrenija-gimene-vai-draugu-loka
13. Everte I., Līce J. Ko paši varam darīt, lai saglabātu savu psihoemocionālo labsajūtu? VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” izdevums “SLIMNĪCAS KODS” Nr.5, 2021. 6.-10. Lpp.
14. Everte I., Maytal G. Clinical case: Anorexia nervosa (female, 17 years old). Open Medical Institute Case Library. Awarded title Excellent Case presentation in Salzburg Weill Cornell seminars in Psychiatry. Sep 1, 2021.
15. Everte I., Rezgale B., Grīnberga A., Taube M. Prevalence of anxiety and depression in parents caring for children in departments of Neurology and Psychiatry, Children's Clinical University Hospital, during COVID-19 pandemic. RSU International Research Conference on Medical and Health Care Sciences ”Knowledge for Use in Practice”. P. 191.
16. Rancāns E., Everte I., Rezgale B. Šizofrēnijas negatīvie simptomi un to ārstēšanas iespējas. Žurnāls “Latvijas Ārsts”. Augusts, 2020. 49.-57.Lpp.
17. Grauda L., Everte I., Tērauds E. Epidēmiju un pandēmiju ietekme uz psihisko veselību COVID-19 infekcijas kontekstā. Žurnāls “Latvijas Ārsts”. Maijs, 2020. 20.–25.Lpp.
18. Everte I., Bērze L., Bērziņa-Novikova N. Ņirgāšanās, tās cēloņi, sekas. Žurnāls “Ārsts.lv”. Septembris, 2019. 18-22.Lpp.
19. Everte I., Taube M. Sāpes demences pacientiem. Žurnāls “Latvijas Ārsts”. Februāris, 2019. 68.-73.Lpp.
20. Everte I. Kā mazināt demences attīstības risku. Žurnāls “Ārsts.lv”. Oktobris, 2018. 46.–49.Lpp.
21. Everte I. Deviņi ieteikumi stresa mazināšanai. Žurnāls “100 Labi Padomi”. Februāris, 2016. 56. Lpp.

Phone:

64731580

E-mail:

ieva.everte[at]strencupns.lv