Energoefektivitāte Strenču slimnīcas Marijas māja

 Energoefektivitāte Strenču slimnīcas Marijas māja

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) energoefektivitātes paaugstināšanas darbi turpinās nu jau otro gadu. Aizvien aktīvi noris būvdarbi Marijas mājas energoefektivitātes paaugstināšanai un pārbūvei. Kopš 2021. gada Slimnīca noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu ēku energoefektivitātes uzlabošanai.

Stratēģisko vadības procesu vadītāja A. Kitnere: “Vizuāli ēkas fasādei liela daļa darbu jau ir pabeigta. Šobrīd lielākā rosība norit tieši iekštelpās un uz jumta- norit starpstāvu pārsedžu nomaiņa un bojāto jumta konstrukciju remonts. Laika apstākļi gan nelutina, taču ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, lai tie neietekmētu būvniecības procesu.”

Aprēķināts, ka pēc veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem Marijas mājā primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā būs 18,07 MWh/gadā, kā arī aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā sasniegs 47,604 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānots, ka kopējās projekta izmaksas  EUR 409 331.41 (t.sk. ERAF finansējums (85%) EUR 347 931,55 un valsts budžeta finansējums(15%) EUR 61 399,92.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 6. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/20/I/006

Ārkārtas dalībnieku sapulce 02.01.2024. Skip to content