ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANA - BŪTISKS ASPEKTS ILGTSPĒJAI

 ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANA  – BŪTISKS ASPEKTS ILGTSPĒJAI

2019.gada vasarā VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) stacionāra 3. nodaļas ēka (Augusta māja) piedzīvoja būtiskus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kuru ietvaros tika nosiltināta un atjaunota ēkas fasāde, cokols un pārsegums. Beidzoties šī gada apkures sezonai, ir apkopoti pirmie faktiskie dati par enerģijas patēriņu nodaļas ēkā.

Salīdzinot 2019.-2020. gada un 2018.-2019. gada apkures sezonā iegūtos datus redzams, ka siltumenerģijas kopējais patēriņa rādītājs samazinājies par 41,5%, t.i., rādītājs samazinājies par 74 MWh. Interesanti, ka siltumenerģijas ietaupījuma apjoms samazinājies gandrīz uz pusi, neskatoties uz to, ka 2018.-2019. gada apkures sezona bija par diviem mēnešiem īsāka. Aplūkojot sasniegtos rezultātus, ir iespējams secināt, ka sasniegtos rezultātus nenodrošina tikai veiktie energoefektivitātes pasākumi vien, t.i. 2019. gadā papildus tika veiktas investīcijas automātiskai siltumenerģijas regulācijas sistēmai, balstoties uz ēkas iekšējo mikroklimatu un āra vides faktoriem, piemēram, āra temperatūru un gaisa mitrumu. 

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa uzsver: “Liels gandarījums, ka šis, pēc sava rakstura un rezonanses sabiedrībā, komplicētais projekts, sniedzis redzamu finanšu resursu ietaupījumu gada griezumā, gan veicinājis Slimnīcas darbības ietekmes mazināšanu uz apkārtējo vidi kopumā. Lielu ieguldījumu kopējā resursu apjoma samazināšanā ir sniedzis nodaļas personāls, kas, mainījis savus ieradumus un apzinājies savu lomu resursu patēriņa izmaiņās. Ceru, ka šādu apziņu izdosies uzturēt mūsu darbiniekos arī turpmāk.”

Patēriņa dati apkopoti par 2019.-2020. gada apkures sezonu deviņu mēnešu periodā (2019. gada septembra līdz 2020. gada maijam), savukārt salīdzināti tie ir ar 2018.-2019. gada apkures sezonas datiem (2018. gada oktobris-2019. gada aprīlis).

No 2019. gada aprīļa līdz 2019. gada septembrim VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru īstenoja Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 3. nodaļas ēkā”. Projekta mērķis bija paaugstināt slimnīcas stacionāra 3.nodaļas ēkas energoefektivitāti, veicot ēkas fasādes, t.sk., cokola siltināšanu, saglabājot ēkas fasādes arhitektonisko detaļu vizuālo izskatu, pārseguma siltināšanu un ēkas iekšējo inženiertehnisko – apkures sistēmu atjaunošanu. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 187 647.57 EUR, no kuriem ERAF finansējums sastādīja 159 500.43 EUR, savukārt valsts budžeta finansējums sastādīja 28 147.13. Augusta mājai šie bija lielākie fasādes renovācijas darbi, kas veikti kopš 1907. gada – Slimnīcas kompleksa atklāšanas.

Skip to content