Garīgās aprūpes iespējas slimnīcā

 Garīgās aprūpes iespējas slimnīcā

Pacientam un viņa tuviniekiem VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ir iespēja saņemt garīgo aprūpi, neatkarīgi no tā, vai viņš pieder vai nepieder kādai ticības kopienai un/vai tradīcijai. (Pacientu tiesību likums, 3. pants, 5. punkts). 

7. nodaļas korpusā Slimnīcas kapelāns gaidīs:

OTRDIENĀS, CETURTDIENĀS 8:00-16:30;

PIEKTDIENĀS 8:00-12:00

Skip to content