Jaunumi

Pie mums viesosies

10. nodaļas renovācija

“Uzzini un izzini” – kultūrvēsturiskās vērtības un garīgā veselība kā ilgtspējīgas attīstības elementi

Mūsu pasākumi

Mīļi aicināti uz MUZEJU NAKTI!

Pie mums viesosies

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai VSIA “Strenču psihoneiroloģiskās slimnīca” 10.nodaļas ēkām” realizāciju.

“Uzzini un izzini” – kultūrvēsturiskās vērtības un garīgā veselība kā ilgtspējīgas attīstības elementi

Mīļi aicināti uz MUZEJU NAKTI!

Ārkārtas dalībnieku sapulce 02.01.2024. Skip to content