Attālināta Ārkārtas dalībnieku sapulce 3.11.2022

Protokola nr. 01-27.2.7/6

Darba kārtībā

Lēmumi

1.Par Sabiedrības 2022. gada lielo iepirkumu plāna grozījumiem.

1.1.apstiprināt grozījumus Sabiedrības 2022.gada Lielajā iepirkumu plānā.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Attālināta Ārkārtas dalībnieku sapulce 28.09.2022

Protokola nr. 01-27.2.7/5

Darba kārtībā

Lēmumi

1. Par Sabiedrības 2022. gada lielo iepirkumu plāna grozījumiem.

1.1.apstiprināt grozījumus Sabiedrības 2022.gada Lielajā iepirkumu plānā.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Attālināta Ārkārtas dalībnieku sapulce 10.08.2022

Protokola nr. 01-27.2.7/4

Darba kārtībā

Lēmumi

1. Par Sabiedrības 2022. gada mazo iepirkumu plāna grozījumiem.

 

1.1.apstiprināt grozījumus Sabiedrības 2022.gada Mazajā iepirkumu plānā.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Kārtējās dalībnieku sapulce 26.05.2022

Protokola nr. 01-27.2.7/2022/3

Darba kārtībā

Lēmumi

1.Par Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšanu.

 

1.1.    Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada pārskatu.

Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2021.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

2.Par Sabiedrības 2021.gada peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

 

2.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 19.augusta rīkojumu Nr.450 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu”,

Sabiedrības 2021.gada tīro peļņu 731 900 euro apmērā, t.sk. dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 468 416 euro apmērā novirzīt Sabiedrības 6.nodaļas/Marijas mājas iekštelpu pārbūvei un ēkas siltināšanas izmaksu līdzfinansēšanai.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Attālināta Ārkārtas dalībnieku sapulce 28.04.2022

Protokola nr. 01-27.2.7/2

Darba kārtībā

Lēmumi

1. Par Sabiedrības  2022. gada budžeta un 2022.gada iepirkumu plānu apstiprināšanu, Sabiedrības investīciju plānu  pieņemšana zināšanai.

 

1.1. Apstiprināt Sabiedrības 2022.gada budžetu un  2022.gada Sabiedrības iepirkumu plānu.

Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānu 2022.-2024.gadam.

 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Attālināta Ārkārtas dalībnieku sapulce 23.03.2022

Protokola nr. 01-27.2.7/1

Darba kārtībā

Lēmumi

1. Par Sabiedrības  2022. gada budžeta un 2022.gada iepirkumu plānu apstiprināšanu, Sabiedrības investīciju plānu  pieņemšana zināšanai.

 

1.1. Atlikt Sabiedrības 2022.gada
budžeta un  2022.gada Sabiedrības
iepirkumu plānu apstiprināšanu līdz Sabiedrības kapitāla daļu turētājs saņems
papildus informāciju no Sabiedrības valdes attiecībā par protokolā minētajiem
jautājumiem.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.