Par Slimnīcu

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca) ir visu Vidzemes reģionu aptveroša specializēta ārstniecības iestāde ar profesionāli augsti kvalificētu, daudzveidīgi sagatavotu personālu, kas spēj nodrošināt ārstniecību, aprūpi un rehabilitāciju augstā līmenī pacientiem ar psihiska rakstura saslimšanām. Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša kapitālsabiedrība, kuras viss pamatkapitāls pieder valstij.

Kapitālsabiedrībā darbojas 5 psihiatrijas, narkoloģijas un psihotuberkulozes stacionāra nodaļas, uzņemšanas nodaļa, slēgta tipa aptieka, psihosociālās rehabilitācijas nodaļa, dienas stacionārs. Kopumā atvērto gultu skaits slimnīcā ir 240. Slimnīcā veic ambulatorās tiesu psihiatriskās un kompleksās tiesu psiholoģiskās ekspertīzes, ambulatori pieejami narkologa un psihiatra, arī bērnu psihiatra pakalpojumi, 2019. gadā ambulatoro pakalpojumu klāsts tika papildināts ar rehabilitācijas iespējām- ergoterapeita un fizioterapeita ambulatorām konsultācijām un klīniskā psihologa konsultācijām. Slimnīca nodrošināta medicīniskā piespiedu līdzekļa pēc tiesas lēmuma – piespiedu ārstēšana stacionārā, izpilde, kā arī daudzu gadu garumā slimnīca ir laba mācību un prakses vieta augstāko un vidējo mācību iestāžu studentiem medicīnas, sociālā darba un rehabilitācijas jomā. 

2019. gada izskaņā Slimnīcas speciālisti uzsāka stacionāra ietvaros Latvijā maz pielietotu, taču pasaulē atzītu, nemedikamentozo ārstniecības metodi- modificēto elektrokonvulsīvo terapiju. Izmantojot jaunākās paaudzes iekārtas un pasaulē atzītas terapijas metodoloģijas, ar šo terapijas metodi tiek ārstēti pacienti ar depresiju u.c. psihiska rakstura traucējumiem.

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca ir vienīgā valstī, kura, papildus specializētai palīdzībai psihiatrijā (tai skaitā, ar tiesas lēmumu) un narkoloģijā, sniedz ārstniecības pakalpojumus psihiski slimiem pacientiem, kuri slimo ar tuberkulozi un kopš 2013. gada nodrošina arī zāļu rezistentu tuberkulozes pacientu paliatīvo aprūpi. 

Pēdējā gada laikā Slimnīca būtiski paplašinājusi sniegto pakalpojumu klāstu stacionārā. 2019. gada pavasarī Slimnīcā darbu uzsāka multiprofesionālā komanda. Komandas sastāvā strādā 5 fizioterapeiti, 2 ergoterapeiti un vairāku specialitāšu mākslu terapeiti, t.i. mūzikas terapeits, drāmas terapeits, deju un kustību terapeits, kā arī vizuāli plastikās mākslas terapeits. Papildus pacientiem pieejams arī atbalsta psihologs un kapelāns. Savukārt, 2021. gadā Slimnīcā darbu uzsāka psihiatriskās rehabilitācijas dienas stacionārs, kas sniedz iespēju saņemt plašus psihiatriskās rehabilitācijas pakalpojumus.

Slimnīcai ir 10  gadu kvalitātes vadības pārraudzības pieredze. Kopš 2013. gada Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca sniedz pakalpojumus, kas sertificēti atbilstoši starptautiskajam pakalpojumu kvalitātes vadības standartam ISO 9001. 2019. gadā Slimnīcas kvalitātes vadības sistēma tika resertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 kvalitātes vadības standartam. 

Slimnīca paralēli veicamajiem darba uzdevumiem, nepārtraukti seko līdzi organizācijā notiekošo procesu efektivitātei, par ko liecina dalība Ilgtspējas indeksā, kurā Slimnīca 2023. gadā ieguva Zelta kategoriju, tāpat 2023. gadā Slimnīca ieguva atkārtoti “Ģimenei draudzīga darba vieta” statusu. Gadu gaitā Slimnīca veiksmīgi savā darbībā ir ieviesusi ilgtspējas un korporatīvi sociālās atbildības principus, kas ļauj pacientiem sniegt ilgtspējīgu veselības aprūpes pakalpojumu ar pievienoto vērtību. 2021. gadā Slimnīca ieguva LDDK “Līdzsvara balva” par ieguldījumu darba un privātās dzīves līdzsvaram kategorijā “Atbalsts darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam”.  Savukārt 2023. gada nogalē Slimnīca ieguva Sudraba godalgu kustībā “Dažādībā ir spēks”.

Slimnīca aktīvi iesaistās dažādos nozīmīgos pasākumos – darba aizsardzības konkursā “Zelta ķivere”, skolēnu karjeras izglītības programmā – pasākumā “Ēnu diena” u.c.