Iepirkumi COVID-19 ierobežošanai

Iepirkumu pārskats

No 01.01.2019. informācija par VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” publiskajiem iepirkumiem pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā 

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:
Aivars Auniņš
T: +371 25480556
E: aivars.aunins@strencupns.lv

Iepirkumi 2019. gadā

Iepirkumi 2018. gadā

Iepirkumi 2017. gadā

Iepirkumi 2016. gadā

Iepirkumi 2015. gadā

Iepirkums atcelts saistībā ar kļūdu specifikācijā. Lūdzam sekot nākamajai publikācijai.