Aktuālās izsoles:

2023. gads

VSIA ,,Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina 

Izsoles objekts:

  • Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta ELISA Lovenstein Medical (Vācija)

Izsoles veids: Rakstveida

Pieteikumus var iesniegt līdz 2023. gada 7. februārim plkst. 10.00. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties VSIA ,,Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” mājaslapā: Izsoles – VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (strencupns.lv), kā arī klātienē VSIA ,,Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Saimniecības struktūrvienības telpās.

Pielikumi:

Izsoles noteikumi, Specifikācija, Lietotāja rokasgrāmataPirkuma līguma projekts

Izsoles objekti:

Nomas objekts Nr. 1,  Valkas iela 11B-1

Nomas objekts Nr. 2, Valkas iela 11B-2

Nomas objekts Nr. 3, Valkas iela 11C-1

Nomas objekts Nr. 4, Valkas iela 11C-2

Nomas objekts Nr. 5, Valkas iela 11C-3

Nomas objekts Nr. 6, Valkas iela 11E-3 

Nomas objekts Nr. 7, Valkas iela 11E-9

Nomas objekts Nr. 8, Valkas iela 11E-10

Nomas objekts Nr. 9, Valkas iela 11A-6

 

Izsoles veids: Mutiska izsole

Izsoles laiks: 2023. gada 12. jūlijā plkst. 09.00.

Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 2023. gada 11. jūlijam plkst. 13:00. izsoles noteikumos noteiktā kārtībā

Pielikumi:

  1. Izsoles noteikumi
  2. Izsoles objektu novērtējumi (11 B-111 B-211 C-111 C-211 C-311 A-611 E-311 E-911 E-10)
  3. Nomas līgumu projekti (11 B-1; 11 B-211 C-111 C-2; 11 C-311 A-611 E-311 E-911 E -10)
  4. Iznomājamo dzīvokļu shēmas (11 B-111 B-211 C-111 C-211 C – 311 A-611 E-311 E-911 E-10)

VSIA ,,Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina saimnieciskai darbībai nevajadzīgu telpu nomas tiesību izsoli

Izsoles objekts:

  • Saimnieciskai darbībai  nevajadzīgu telpu noma

Izsole notiks VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Saimniecības struktūrvienības telpās, Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā, 2023. gada 21. decembrī plkst. 10.00.Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties VSIA ,,Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” mājaslapā www.strencupns.lv sadaļā ,,Par mums” – ,,Izsoles”, kā arī VSIA ,,Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Iepirkumu struktūrvienības telpās. 

Pielikumi:

Izsoles noteikumi, Pielikumi, Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) izsludina traktora Belarus 320 PO4 izsoli

Izsoles objekts

  • pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu traktoru Belarus 320 PO4. Izsoles objekta sākumcena EUR 4239,66 bez PVN. Izsoles nodrošinājums 423,97 EUR. Izsole notiks 2024.gada 5.janvārī plkst. 10.00 Administrācijas ēkā konferenču zālē, Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā.”

 

Pielikumi:

Izsoles noteikumi, Eksperta novērtējums traktoram Belarus 320 PO4

2022. gads

Statuss: noslēgts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.06.2022. plkst 12:00

Pielikumi:

Izsoles noteikumi; Telpu shēma; Pieteikuma forma; Ēkas attēls

2021. gads

2020. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads