VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" organizatoriskā struktūra

Spēkā no 01.10.2023.

Valdes locekle Maija ANCVERIŅA

Veselības aprūpes vadības ārste stacionāros jautājumos Inga BAUSKA

Slimnīcas galvenā māsa Inga ŠAROVA

Stacionārs

 • nodaļas virsārsts Raivis LOGINS
 • nodaļas psihiatrs Liene Helēna KONOŠONOKA
 • nodaļas virsmāsa Margarita VERHOVSKA
 • rezidente psihiatrijā Kristīne FELDŠERE
 • nodaļas virsārsts Oskars KRUMHOLCS
 • nodaļas psihiatrs Jānis OZOLIŅŠ
 • nodaļas virsmāsa Dina ĀRGALE
 • interniste Indra LILIENTĀLE

 • rezidente psihiatrijā Vineta JANENA
 • klīniskā psiholoģe Antra PINNE

 • klīniskais psihologs, tiesu eksperte Inese SNIĶERE
 • nodaļas virsārsts Liene LAPIŅA
 • psihiatrs Svetlana TĒRAUDA
 • rezidente psihiatrijā Laura TAURIŅA
 • rezidente psihiatrijā Zanda Laura ŠĶIŅĶE
 • nodaļas virsmāsa Eva APINE
 • nodaļas virsārsts Ieva EVERTE
 • geriatrs Jānis DUBINSKIS
 • virsmāsa Iveta BUŅĶE
 • vadītāja farmaceite Sarmīte ĶIRSE
 • farmaceita asistente Anita DAINA
 • radiologs – diagnosts Ivans ŅESTEROVIČS
 • sociālais darbinieks Anita JEFIMOVA
 • sociālais darbinieks Sandra PAKALNE
 • nodaļas virsārsts, pneimonologs Ilona UZBEKA
 • nodaļas psihiatrs Svetlana TĒRAUDA
 • virsmāsa Ivita LOVKINA
 • nodaļas virsārsts, narkologs Dace RAITUMA
 • nodaļas narkologs, psihiatrs Edvīns KRASTIŅŠ
 • nodaļas virsmāsa Žanna KOZLOVA
 • pacientu klubs, bibliotēka, sociālā darbiniece Sandra VORPE
 • atbildīgais ārsts Inga BAUSKA
 • atbildīgā māsa Inga ŠAROVA
 • sertificēta fizioterapeite, centra vadītāja Nadežda MIEZE
 • veselības veicināšanas koordinatore Laila POIKĀNE
 • sertificēta fizioterapeite Zanda AMOLIŅA
 • sertificēta fizioterapeite Alise JANŠEVSKA
 • fizioterapeits Vladimirs ĻEPJAKS
 • fizioterapeits Artūrs BANKAVS
 • ergoterapeite Jekaterina LEITE
 • ergoterapeite Zane GOLOVANOVA
 • mūzikas terapeits Liesma LORE
 • drāmas terapeits Viesturs ROZIŅŠ
 • vizuāli plastiskās mākslas terapeits Elza STRAZDIŅA
 • dejas un kustību terapeits Alvīne Milere
 • klīniskā psiholoģe Iveta KALNA
 • psiholoģe Solvita DRUKMANE
 • kapelāns Andris REITERS
 • medicīnas statistiķis Dace JANĪTE
 • dezinfektore Dace VANAGA
 • dezinfektore Olga VOLRATE
 • uzkopšanas darba vadītāja Iveta ZAUSKA

Ambulatorā daļa

 • psihiatrs/bērnu psihiatrs Andris ARĀJS
 • bērnu psihiatre Ludmila BOĻŠAKOVA
 • psihiatrs Inga BAUSKA 
 • psihiatrs Liene LAPIŅA
 • psihiatrs/narkologs Raivis LOGINS
 • psihiatrs Oskars KRUMHOLCS
 • psihiatrs Svetlana TĒRAUDA
 •  veselības aprūpes māsa psihiatrijā un narkoloģijā Kristīne VIDUCE
 • narkologs Dace RAITUMA
 • narkologs Edvīns KRASTIŅŠ
 • psihiatrs/narkologs Raivis LOGINS
 • vispārējās aprūpes māsa psihiatrijā un narkoloģijā Kristīne VIDUCE
 • klīniskais psihologs Antra PINNE
 • klīniskais psihologs Inese SNIĶERE
 • tiesu psihiatrijas eksperts Andris ARĀJS
 • tiesu psihiatrijas eksperte Liene LAPIŅA
 • tiesu psihiatrijas eksperts Jānis BUŠS
 • tiesu psihiatrijas eksperte Jeļena KAĻIŅINA
 • klīniskais psihologs, tiesu eksperts Inese SNIĶERE
 • fizioterapeite Nadežda MIEZE
 • ergoterapeits Jekaterina LEITE
 • psihiatre Liene Helēna KONOŠONOKA
 • vispārējās aprūpes māsa psihiatrijā un narkoloģijā Margarita GRĪVA
 • fizioterapeits Vladimirs ĻEPJAKS
 • fizioterapeits Artūrs BANKAVS
 • ergoterapeite Jekaterina LEITE
 • ergoterapeite Zane GOLOVANOVA
 • mūzikas terapeits Liesma LORE
 • drāmas terapeits Viesturs ROZIŅŠ
 • vizuāli plastiskās mākslas terapeits Elza STRAZDIŅA
 • dejas un kustību terapeits Alvīne Milere
 • psiholoģe Solvita DRUKMANE
 • klīniskais psihologs Iveta KALNA
 • lietvedības sekretāre – Rudīte KALNIŅA.
 • grāmatvedība – galvenā grāmatvede Daiga OLŠEVSKA
 • ekonomists Edijs POIKĀNS
 • vecākā grāmatvede Iveta BORMANE
 • uzskaitvede Sandra BRIEDE
 • algu grāmatvede Rasma KOSMANE 
 • projektu vadītāja Ilona Rāviete
 • sabiedrisko attiecību speciāliste Alise SEILE
 • iepirkumu struktūrvienības vadītājs Ilze BIČEVSKA
 • iepirkumu speciālists Aivars AUNIŅŠ
 • personāla daļa, lietvedības arhīvs – personāla vadītāja Svetlana KARAŅIKOVA
 • klientu apkalpošanas centra speciāliste Ilze AIDE
 • Informācijas tehnoloģiju administrators Mārtiņš VĪTOLS
 • saimnieciskās struktūrvienības vadītājs Edvīns GRĪSLIS