Maija Ancveriņa

Valdes locekle

Valmieras Viestura vidusskolas absolvente. Beigusi Rīgas 1.medicīnas skolu 1983.gadā, iegūstot zobu tehniķa kvalifikāciju. Pārkvalificējusies, no 1985.gada uzsākusi darbu Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā feldšeres laborantes amatā. No 1999.gada turpinājusi darbu personāla vadītājas amatā, gūstot lielu darba pieredzi darbā ar cilvēkiem, personāla vadību, papildinājusi zināšanas labas pārvaldības pieredzes apgūšanā, aktīvi piedalījusies Eiropas struktūrfondu finanšu līdzekļu piesaistē un finansēto projektu vadībā, norisē. 2001.gadā Osterzundē (Ӧstersund), Zviedrijā papildinājusi zināšanas un ieguvusi sertifikātu slimnīcu menedžmentā un administrācijā. 2004.gadā beigusi Biznesa augstskolas “Turība” Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju.
No 2004.gada slimnīcas valdes locekle. Pilnveidojusi savas zināšanas dažādās jomās: darba tiesību, personālvadības, fizisko personu datu aizsardzības, komerclikuma, kapitālsabiedrības darījumu interešu konfliktu novēršanas, kvalitātes sistēmas vadības un iekšējo auditu jomā. Ieguvusi kvalitātes sistēmas vadītāja (2011.gadā) un vadošā auditora sertifikātu (2014.gadā). No 2014.gada 10.decembra VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” vadītāja.
2015.gadā Biznesa augstskolā “Turība” iegūts maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.

Valdes nolikums