Strencu PNS 22_05_2023_088

Ilgtspēja ir ļoti nozīmīgs mūsu darbības aspekts.  VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) izmanto savas zināšanas psihiskās veselības aprūpes jomā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu nākotni ikvienam. Slimnīcas mērķis ir mazināt savu ietekmi uz vidi caur Slimnīcas vērtību ķēdi, vienlaikus augsti vērtējot un ieguldot vietējās sabiedrības attīstībā.  

Mēs nepārtraukti uzlabojam mūsu rezultātus ilgtspējas jomā, izvērtējot mūsu ietekmi un pilnveidojot savu izpildījumu, radot pievienoto vērtību.

Slimnīcas ilgtspējas pamatnostādnes:

 • Viss, ko mēs darām, ir drošs mums, mūsu partneriem, pacientiem, klientiem un videi, vienlaikus nodrošinot augstus psihiskās veselības aprūpes standartus.
 • Mēs izturamies atbildīgi pret sabiedrību un ievērojam cilvēktiesības visos mūsu darbības posmos.
 • Mūsu piedāvātie veselības aprūpes pakalpojumi veicina atbildīgu pieeju veselības aprūpes procesiem, vienlaikus risinot tādus ilgtspējas jautājumus kā globālās klimata izmaiņas.
 • Mēs sadarbojamies ar visām ieinteresētajām pusēm un piedalāmies daudzpusējās iniciatīvās, lai meklētu un savā praksē ieviestu vēl ilgtspējīgākus risinājumus.
 • Mēs atbildīgi izmantojam dabas resursus un aktīvi strādājam, lai pilnveidotu pakalpojumu sniegšanas pieeju ar ilgtspējīgiem risinājumiem.
 • Mēs uzturam pievilcīgus darba apstākļus, izmaksājam taisnīgu, motivējošu un caurskatāmu atalgojumu.
 • Mēs attīstām cilvēcisko potenciālu, cienot talantu un nodrošinot atbilstošu apmācību, ievērojot vienlīdzības un dažādības principus.
 • Mēs iepērkam pakalpojumus un produktus atbildīgi un videi draudzīgi.
 • Mēs nodrošinām atklātu komunikāciju, nodrošinām atbildīgu attieksmi informācijas iegūšanā, veidošanā un saglabāšanā un ik gadu ziņojam par savu sniegumu ilgtspējas jomā.
 • Mūsu ilgtspējas politika veicina mūsu misijas – nodrošināt profesionālu, drošu un kvalitatīvu palīdzību psihisko slimību ārstēšanā, rehabilitācijā un aprūpē Vidzemes reģionā, sasniegšanu.
 • Mēs iepazīstinām mūsu sadarbības partnerus ar Slimnīcas ilgtspējas politiku, tādējādi veicinot un iedrošinot ilgtspējas principu ieviešanu arī viņu uzņēmumos.

Sadarbība ar iesaistītajām pusēm

Kapitālsabiedrības (Slimnīcas) īpašnieks
Darbinieki
Arodbiedrība

Pacienti, Klienti

Biznesa partneri, piegādātāji

Sadarbības partneri, konkurenti

Valsts institūcijas, iestādes (tiešās un atvasinātās)

Mediji, sabiedrība un vietējā kopiena

NVO, Izglītības un Zinātnes organizācijas

Nozares organizācijas un speciālisti

Dalība ilgtspējas indeksā

Slimnīca kopš 2015. gada piedalās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta nacionālā līmeņa novērtējumā “Ilgtspējas indekss”. Dalība iniciatīvā ir instruments, kas palīdz sniegt priekšstatu par Slimnīcas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Gadu gaitā Slimnīca ir veikusi būtiskus uzlabojumus savā darbībā pateicoties ikgadējam novērtējumam. 2023. gadā Slimnīca novērtējumā “Ilgtspējas indekss 2023” ieguva ZELTA kategoriju.

Par 2023. gadā iegūto apbalvojumu vairāk lasiet šeit. 

Ilgtspējas indeksa novērtējumi:

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" ilgtspējas indeksa novērtējumi: