Korporatīvi sociālā atbildība

Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) īstenošana ir VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Kapitālsabiedrība) ilgtermiņa apņemšanās, kas ir būtiska sastāvdaļa Kapitālsabiedrībā gadu gaitā īstenotajām aktivitātēm. 

Kapitālsabiedrības filozofija KSA jomā- attīstoties organizācijai, jāattīstās arī apkārtējai kopienai un sabiedrībai kopumā, paaugstinot dzīves kvalitāti reģiona iedzīvotājiem. Kapitālsabiedrības korporatīvās sociālās atbildības vīzija ir būvēta uz četriem korporatīvās atbildības stratēģiskiem pīlāriem: rūpes par veselību un drošību, rūpes par darbiniekiem, rūpes par sabiedrību un rūpes par vides aizsardzību.

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” KSA aktivitātes īsteno šādos virzienos: 

  • Izglītība un zinātne
  • Vide un darba aizsardzība
  • Kultūra, vēsture, kultūrvēsturiskais mantojums
  • Atbildība pret darbiniekiem
  • Atbalsts klientiem/pacientiem
  • Atbildība pret sabiedrību

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Korporatīvās sociālās atbildības politika raksturo kapitālsabiedrības attieksmi pret ieinteresētajām pusēm, apkārtējo vidi un saviem resursiem, un iekļauj kapitālsabiedrības veiktās darbības, kuras sniedz ieguldījumu sabiedrības labklājības veicināšanā un apkārtējās vides uzlabošanā.

Pielikums nr.1: VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” korporatīvās sociālās atbildības politika

Pielikums nr.2: VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” korporatīvās sociālās atbildības politikas VIZUĀLIS

Pielikums nr.3: VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība 2023

Kontaktpersona sadarbības jautājumiem par Kapitālsabiedrības korporatīvi sociālajām aktivitātēm: sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Seile (alise.seile@strencupns.lv, +371 22547832).

KSA īstenotās aktivitātes

Ekskursijas Strenču PNS

Iepriekš piesakot, ir iespēja viesoties Slimnīcas teritorijā un dzirdēt vēsturisko un šodienas Slimnīcas stāstu. Gida pakalpojums ir maksas pakalpojums un pieejams grupai sākot no 5 cilvēkiem.

Maksa – 5 EUR maksa vienam cilvēkam*

*VSIA Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis (Spēkā no 01.01.2023.,03.01.2022. rīkojums nr. 2.-p)

Gida pakalpojumi tiek nodrošināti tikai ar iepriekšēju pieteikšanos.