Atbildīga vides pārvaldība, neatjaunojamo un atjaunojamo resursu izmantošana ir nopietns temats gan vietējā, gan globālā līmenī. Nodrošinot augstas kvalitātes ārstniecības pakalpojumus, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ir svarīgi savās aktivitātēs un procesos mazināt negatīvo ietekmi pār vidi kopumā, kā arī pārvaldīt procesus ilgtspējīgi un atbildīgi, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti nākamajām paaudzēm.  Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca savā ikdienā strādā ievērojot ilgtspējas principus dažādās jomās, ieskaitot vides pārvaldību, kas palīdz aizsargāt un uzlabot vidi ilgtermiņā.

Slimnīcas mērķi vides jautājumos

  • Samazināt Slimnīcas oglekļa emisijas, iniciējot aktivitātes, kas paplašina izpratni par dabas aizsardzību un ilgtspēju, balstoties uz Slimnīcas vīziju un vērtībām
  • Samazināt Slimnīcas procesu ietekmi pār vidi, veicot nepārtrauktu izmantoto resursu apjomu uzraudzību un uzstādot sasniedzamus mērķus resursu izmantošanas samazinājumam
  • Ar Kapitālsabiedrības kolektīva atbalstu, ievērot Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas vides politikas pamatnostādnes un plānotās aktivitātes resursu apjomu samazināšanai.

Kā viens no lielākajiem darba devējiem Strenču novadā, Kapitālsabiedrība vēlas rādīt priekšzīmi ilgtspējīgas vides pārvaldības principu ievērošanā lauku reģionā, nepārtraukti attīstot un pilnveidojot Slimnīcas vides politiku, kā arī būt ceļā uz nosprausto mērķu sasniegšanu ilgtermiņā.

Vides aizsardzības pamatnostādnes Slimnīcā (spēkā no 01.01.2020)

Vides aizsardzības ikgadējie pārskati un mērķorientācija