Akadēmiskā pētniecība

Lai saņemtu VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”  piekrišanu akadēmiskajam pētījumam, pētījuma veicējs Kapitālsabiedrībā iesniedz datorrakstā vai skaidri salasāmā rokrakstā ar drukātiem burtiem aizpildītu iesniegumu un apliecinājumu. 

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” studiju pētniecības kārtība pieejama šeit.

Klīniskā pētniecība

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” piedalās klīnisko pētījumu īstenošanā. Pētnieciskās darbības mērķis ir sniegt ieguldījumu psihiskās veselības aprūpes nozares attīstībā, vienlaikus attīstot medicīnu kā zinātni un sniedzot ieguldījumu psihiskās veselības profesionāļu attīstībā. Kapitālsabiedrības iesaiste sniedz pievienoto vērtību mūsdienīgas psihiskās veselības aprūpes iespējām, kurā tiek pētīti un piedāvāti inovatīvi risinājumi sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai.