Aktuālās vakances

Psihiatrs (4 slodzes), Bērnu psihiatrs (2 slodzes)

Darba pienākumi

 • Izmeklēt pacientu, nozīmēt specializētus diagnostiskus izmeklējumus, novērtēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas ārstēšanas laikā, sekot pilnīgai pacientu aprūpei.
 • Pilnībā noformēt slimības vēsturi pēc spēkā esošām prasībām un noteikumiem.
 • Kontrolēt jaunākā un vidējā medpersonāla darbu attiecībā uz ordināciju izpildi, uzraudzību un sanitāri epidemioloģiskā režīma ievērošanu pacientiem.
 • Piedalīties ārstu konsīlijos.

Prasības

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds)
 • Psihiatra sertifikāts/bērnu psihiatrs
 • Prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī

Piedāvājam

 • Profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi
 • Darbu profesionālā kolektīvā
 • Iespējas realizēt jaunas idejas
 • Teicamus darba apstākļus sakārtotā vidē
 • Dienesta dzīvokli

Pieteikuma vēstuli iesniegt vai elektroniski sūtīt personāla vadītājai Svetlanai Karaņikovai svetlana.karanikova@strencupns.lv 
Papildus informācija: 25480530

Tiesu eksperts psihiatrijā (3 slodzes)

Darba pienākumi

 • Veikt personas psihiskā stāvokļa izpēti pilnā apjomā, sniedzot zinātniski pamatotu un objektīvu tiesu eksperta atzinumu, un saglabāt visus ar izpēti saistītos pierakstus un citus materiālus, kas nodrošina veikto darbību izsekojamību un uz kā pamata ir sagatavoti eksperta secinājumi.
 • Atteikties no tiesu eksperta atzinuma sniegšanas, ja saņemtie materiāli nav pietiekami šāda atzinuma sniegšanai vai pastāv citi normatīvajos aktos noteikti apstākļi, kas liedz veikt uzdoto ekspertīzi.
 • Atteikties no tiesu eksperta atzinuma sniegšanas, ja uzdotie jautājumi neatbilst viņa kompetencei.
 • Piedalīties tiesas sēdēs, ja ir uz šīm sēdēm uzaicināts.
 • Izvēloties izpētes metodes, ievērot ekspertīzei iesniegtā objekta un materiālu saglabāšanas prasības.
 • Ekspertīzē iegūto informāciju sniegt tikai procesa virzītājam, ekspertīzes noteicējam vai tā pilnvarotai personai.
 • Uzraudzības un kontroles funkcijas nodrošināšanai pēc Tiesu ekspertu padomes pieprasījuma izsniegt tiesu eksperta atzinuma kopijas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.
 • Pildot amata pienākumus, veikt darbības, kas neaizskar personas veselību, godu un cieņu, un ievērot personas datu aizsardzības prasības.
 • Nodrošināt, lai bērna piedalīšanās tiesu ekspertīzē negatīvi neietekmētu viņa psihi, un, ja nepieciešams, lūgt, lai ekspertīzes noteicējs pieaicina psihologu.
 • Regulāri paaugstināt kvalifikāciju.
 • Veikt tiesu ekspertīzi tikai tajā specialitātē, kurā viņš ir saņēmis tiesu eksperta sertifikātu un kurā ir tiesu ekspertīzes veikšanai nepieciešamā tehnika, iekārtas un Tiesu ekspertu padomes reģistrētas metodes.

Prasības

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds)
 • Tiesu eksperta sertifikāts
 • Prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī

Piedāvājam

 • Profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi
 • Darbu profesionālā kolektīvā
 • Iespējas realizēt jaunas idejas
 • Teicamus darba apstākļus sakārtotā vidē

Pieteikuma vēstuli iesniegt vai elektroniski sūtīt personāla vadītājai Svetlanai Karaņikovai svetlana.karanikova@strencupns.lv 
Papildus informācija: 25480530.

Ergoterapeits

Darba pienākumi

 • Novērtēt pacienta stāvokli, nospraust īstermiņa un ilgtermiņa rehabilitācijas mērķus un terapiju.
 • Nosprausto mērķu un terapijas izvērtēšana.
 • Veicināt pacienta maksimālu funkcionālu neatkarību.
 • Nodrošināt profilaktiskos pasākumus pret iespējamo nespējas tālākattīstību.
 • Trenēt pacientu ikdienas un brīvā laika aktivitātēm.
 • Sadarboties ar citiem rehabilitācijas speciālistiem.
 • Palīgierīču piemeklēšana, pielāgošana konkrētajam pacientam, apmācība to lietošanai.
 • Fiziskās vides novērtēšana un ieteikumu izstrāde vides pielāgošanai.
 • Pacienta resocializācija.
 • Sistemātiska un precīza medicīnisko un citu reglamentēto dokumentāciju aizpildīšana atbilstoši likumdošanas prasībām.

Prasības

 • augstākā izglītība ergoterapijas specialitātē (iegūts ergoterapeita profesionālais grāds vai bakalaura grāds), jābūt reģistrētam ārstniecības personu reģistrā
 • ergoterapeita sertifikāts
 • valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valodu likumu
 • datora lietošanas prasmes

Piedāvājam

 • profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi
 • darbu profesionālā kolektīvā
 • iespējas realizēt jaunas idejas
 • teicamus darba apstākļus sakārtotā vidē
 • Atalgojumu no 1350–1585 EUR

   

Gaidīsim Jūsu CV elektroniski sūtot personāla vadītājai Svetlanai Karaņikovai svetlana.karanikova@strencupns.lv
Papildus informācija: 25480530.

Jūsu personas datus – iesniegto dzīves gājumu (Curriculum Vitae) un dokumentus, lai novērtētu Jūsu iespējamību ieņemt amatu uz kuru izsludināts konkurss, pamatojoties uz Darba likuma 32.pantu un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu apstrādās VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”.