Pirmā Virtuālā Kafijas Pauze ar Slimnīcas vadītāju Maiju Ancveriņu

 Pirmā Virtuālā Kafijas Pauze ar Slimnīcas vadītāju Maiju Ancveriņu

Otrdien, 18. jūnijā, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā” (turpmāk – Slimnīca) notika pirmā iekšējā darbinieku virtuālā kafijas pauze ar slimnīcas vadītāju Maiju Ancveriņu. Šis pasākums, kas notika tiešsaistes platformā Google meet, pulcēja darbiniekus no dažādām nodaļām, veicinot izpratni par slimnīcā notiekošajiem procesiem un sniedzot/saņemot atgriezenisko saiti.

Jau iepriekš tika saņemti jautājumi, uz kuriem vadītāja sniedza atbildes tikšanās laikā.
Virtuālās kafijas pauzes mērķis ir radīt neformālu vidi, kurā darbinieki var uzdot viņus interesējošus jautājumus un dalīties ar ieteikumiem par slimnīcas darbību, saņemt ātru atbildi. Maija Ancveriņa uzsvēra, cik svarīgi ir uzturēt atklātu un draudzīgu komunikāciju, kas veicina labāku savstarpējo sapratni un sadarbību.


Pasākuma laikā tika apspriesti vairāki būtiski jautājumi, tostarp, informācija par infrastruktūras un jaunu medicīnisko pakalpojumu plāniem un jau paveikto, personāla profesionālās attīstības iespējām, pacientu atsauksmēm, akcentēti galvenie izaicinājumi šodien un darbinieku labklājības iniciatīvas. M. Ancveriņa uzklausīja katru, kas uzdeva jautājumus, sniedza atbildes uz tiem un uzsvēra, ka viņa vienmēr ir gatava uzklausīt darbinieku idejas un sniegt atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem.


Pirmajai virtuālās kafijas pauzei bija daudz ieinteresētu klausītāju, tā tika uztverta pozitīvi, un darbinieki izteica vēlmi turpināt šādas tikšanās regulāri. Plānots, ka šāds pasākums varētu tikt organizēts reizi ceturksnī.
Mēs pateicamies visiem, kas piedalījās šajā sarunā, un gaidām nākamo tikšanos! Tātad, jautājumus jau var sākt iesūtīt.

strencupns.lv Skip to content