Rehabilitācijas komanda uzņem viesus no Slimnīca "Ģintermuiža"

 Rehabilitācijas komanda uzņem viesus no Slimnīca “Ģintermuiža”

Vakar, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) psihiskās rehabilitācijas komanda uzņēma Slimnīca “Ģintermuiža” rehabilitācijas kolēģus. Kolēģu vidū bija fizioterapeiti, ergoterapeits, mākslu terapeiti, psihologs un dienas stacionāra vadītāja.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā dalījāmies ar pieredzi rehabilitācijas un dienas centra darba organizācijā un procesu pārvaldībā, vienlaikus uzsverot mūsu terapeitisko praksi un metožu daudzveidību pacientu rehabilitācijā, iesaistē un aktivizēšanā, izmantojot plašo Slimnīcas ārtelpu un tajā pieejamo infrastruktūru- mežu, parku, sporta laukumu un āra trenažierus, kā arī  pieejamo aprīkojumu.

Kolēģus ar dienas stacionāra darbību iepazīstināja dienas stacionāra psihiatre Liene Helēna Konošonoka un dienas stacionāra vadītāja Ramona Markova. Sarunas laikā Slimnīcas speciālisti norādīja arī uz biežāk sastopamajām diagnozēm dienas stacionārā un izmantotajām metodēm.

Rehabilitācijas centra RASA vadītāja, fizioterapeite Nadežda Mieze: “Liels prieks bija uzņemt kolēģus no Jelgavas. Ģintermuižas kolēģi ir pirmie, ko uzņemam pieredzes apmaiņā tieši saistībā ar rehabilitācijas un dienas stacionāra procesiem.  Ceram, ka mūsu prakse viņiem būs noderīga ikdienas darbā.”

Ārkārtas dalībnieku sapulce 02.01.2024. Skip to content