Service:

Amublatorās tiesu psihiatriskās un psiholoģiskās ekspertīzes

Description:

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk-Slimnīca) piedāvā ambulatorās tiesu psihiatriskās ekspertīzes un kompleksās tiesu psiholoģiskās un psihiatriskās ekspertīzes, kurās tiek piesaistīts klīniskais psihologs-tiesu eksperts. Ambulatorās tiesu psihiatriskās ekspertīzes un kompleksās tiesu psiholoģiskās un psihiatriskās ekspertīzes notiek pēc iepriekšēja pieraksta katru otrdienu un ceturtdienu no plkst.10.00-12.00

Ekspertīžu pieteikšana no plkst. 8:00-15:30 pa tālruni 25480566, 64731580 (klientu apkalpošanas centrs).

Ierodoties uz pieteikto ekspertīzi – PIETEIKTIES PIE KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTA- Uzņemšanas nodaļas 1.stāvā.

Price:

Appointment place:

Uzņemšanas nodaļas telpās Administrācijas ēkas 1.stāvā Tiesu psihiatrisko ekspertīžu kabinetā

Specialists: