Service:

Garīgās veselības aprūpe

Description:

Kapelāns sniedz garīgo aprūpi jebkuru ticību un konfesiju cilvēkiem, kā arī pie kādas noteiktas ticības tradīcijas nepiederošajiem. Sarunas ar kapelānu var notikt gan Slimnīcas kapellā, gan arī saskaņojot ar ārstu vai dežurējošo māsu nodaļā. Visi kapelāna sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas.

GARĪGĀ APRŪPE, KO PIEDĀVĀ KAPELĀNS:

  • Konfidencialitāti;
  • Netiesājošu, pieņemošu uzklausīšanu un klātbūtni;
  • Atbalstu bezcerībā, bezizejā, nomāktībā, depresijā, iekšējo resursu stiprināšanā;
  • Atbalstu dzīvošanas motivācijas meklējumos;
  • Atbalstu atkarību pārvarēšanā;
  • Atbalstu domstarpību risināšanā starp pacientu un tuviniekiem.

KĀ SATIKT KAPELĀNU?

Ārsts un māsa Jums laipni palīdzēs, ja vēlaties satikt kapelānu. Sazinies arī e-pastā kapelans@strencupns.lv

OTRDIENĀS, CETURTDIENĀS 8:00-16:30

PIEKTDIENĀS 8:00-12:00

Price:

-

Appointment place:

Slimnīcas kapella Dienas centra ēkas 3. stāvā