Pakalpojums:

Pirmstermiņa veselības pārbaude

Apraksts:

Pamatojoties uz 2011. gada 6. decembra MK noteikumiem Nr.940 “Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību” VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” sniedz transportlīdzekļu vadītāju pirmstermiņa veselības pārbaudi. Specializētā komisija tiek sasaukta katra mēneša 3. trešdienā. Specializētās komisijas darbs tiek organizēts pēc iepriekšēja pieraksta.

Pirmstermiņa veselības pārbaudes mērķis ir izvērtēt transportlīdzekļa vadītāja vai tās personas veselības stāvokli, kura vēlas iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un noteikt, vai transportlīdzekļa vadītājam vai pretendentam nav medicīnisko pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai.

Pirmstermiņa veselības pārbaudi veic:

  • uz specializēto komisiju nosūtītam transportlīdzekļu vadītājam, kuram izsniegta LR transportlīdzekļa vadītāja apliecība, ja ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai;
  • ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli ir vadījis alkoholisko dzērienu reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  • ja transportlīdzekļa vadītājs izsaka lūgumu.

Pirmstermiņa veselības pārbaudi veic VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” izveidota specializēta medicīniskā komisija, ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli ir vadījis alkoholisko dzērienu reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Specializētās komisijas atzinums tiek sniegts 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo izmeklējumu veikšanas, nosūtot uz personas norādīto e-pasta adresi.

Lūdzam pieteikt pirmstermiņa veselības pārbaudi darba dienās no plkst. 8:00-16:30 pa tālruni 64731580 (klientu apkalpošanas centrs).

Dienu pirms vizītes pacients saņems atgādinājumu par plānoto pārbaudi.

!PACIENTU IEVĒRĪBAI!

Lūdzam pacientus savlaicīgi atteikt vizīti, neierašanās gadījumā!

Cena:

110 EUR

Pieņemšanas vieta:

Uzņemšanas nodaļas telpās Administrācijas ēkas 1.stāvā pirmstermiņa veselības pārbaudes kabinetā

Speciālisti: