Service:

Ambulatorā rehabilitācija

Description:

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk-Slimnīca) piedāvā ambulatoro rehabilitāciju ar psihiatra nosūtījumu. Ambulatori pacientus pieņem fizioterapeits, ergoterapeits un 2 klīniskie psihologi.

Slimnīcas fizioterapeits ambulatori izmeklē un novērtē cilvēka funkcionālo stāvokli, pielieto dažādas atbilstošas ārstēšanas metodes, veicinot veselības uzlabošanu, neatkarību, zaudēto funkciju atgūšanu un izglītojošo darbu. Fiziskās aktivitātes sniedz pozitīvu ietekmi uz garīgo veselību, savukārt ergoterapeits ambulatori novērtē personas spēju veikt ikdienas nodarbes, fiziskās, izziņas un sazināšanās prasmes, kā arī iegūst informāciju par fizisko vidi – dzīvesvietas, mājokļa apstākļiem. Galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs.

Ambulatoro vizīti klīniskā psihologa konsultācijai iespējams pieteikt pa tālruni 25480540.

Ambulatoro vizīti fizioterapeita un ergoterapeita konsultācijai pieteikt pa tālruni 25480539.

Price:

Appointment place:

Ambulatorās rehabilitācijas kabintets

Specialists: