Service:

Rehabilitācija

Description:

Rehabilitācijas nodaļas speciālisti piedāvā daudzveidīgas rehabilitācijas iespējas VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra pacientiem individuāli vai multiprofesionālā komandā. Rehabilitācijas nodaļas speciālistu komandu veido 5 fizioterapeiti, 2 ergoterapeiti, vairāki mākslu terapeiti, ar specialitātēm drāmas terapijā, deju un kustību terapijā, mūzikas terapijā un vizuāli plastikas mākslā. Komandu papildina arī trīs klīniskie psihologi un atbalsta psihologs.

Kopš 2019. gada Slimnīca piedāvā psihiskās rehabilitācijas iespējas multiprofesionālajā komandā, kurā ir vismaz divi dažādi speciālisti, pacientam sniedzot mērķorientētu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu ārstniecības procesu. Rehabilitācijas procesu papildina mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi, kas palīdz speciālistiem veikt detalizētāku pacienta izvērtēšanu, tādējādi pielāgojot rehabilitācijas plānu un nepieciešamās aktivitātes katram pacientam individuāli.

Price:

Appointment place:

Dienas centrs "RASA"

FAQ
Specialists: