Slimnīca 6. reizi uzņem starptautiskās pieredzes apmaiņas programmas HOPE dalībniekus

 Slimnīca 6. reizi uzņem starptautiskās pieredzes apmaiņas programmas HOPE dalībniekus

No 30. līdz 31. maijam VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) jau 6. reizi viesos uzņēma Eiropas Slimnīcu un veselības aprūpes federācijas organizētās profesionālās pieredzes apmaiņas programmas HOPE dalībniekus. Šogad, programmas ietvaros Latvijas veselības nozari iepazina trīs dalībnieki, kuri pārstāvēja trīs Eiropas valstis – Lielbritāniju, Dāniju un Spāniju.

Viesojoties un iepazīstot Slimnīcas darbību, vidi un pakalpojumus, dalībnieki sniedza arī ieskatu savas profesionālās darbības specifikā:

  • Mr St Jean Lenny par Lielbritānijas Nacionālā veselības dienesta Līderības un talantu akadēmijas sistēmisko pieeju veselības nozares cilvēkresursu pārvaldībā;
  • Mr Mandal Rasmussen Jes par Dānijas Aarhus Universitātes Slimnīcas – piegāžu un loģistikas centra vadību un digitalizācijas izmantošanu ikdienas procesu nodrošināšanā;
  • Mrs Fontecha Valero Bárbara par Spānijas reģionālās veselības aprūpes pieeju – ģimenes ārstu koppraksi un sadarbības veidošanu ar citiem speciālistiem, lai nodrošinātu pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi attālajos reģionos dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

 

HOPE pieredzes apmaiņas programmā katru gadu tiek izvirzīta viena virstēma. 2024. gadā tā ir – veselības nozares darbaspēka saglabāšana, domājot gan par sabiedrības, t.sk veselības nozares speciālistu novecošanos, gan par veselības nozares kā darba vidi pievilcību no dažādiem aspektiem, kas kopumā veicina vai arī neveicina darbaspēka palikšanu veselības aprūpes nozarē.

HOPE viesi tika iepazīstināti ar prezentāciju par Slimnīcu un arī ar atsevišķi sagatavotu prezentāciju par Slimnīcas darba vides un cilvēkresursu pārvaldības pieeju un īstenotām iniciatīvām. Dalībnieki apmeklēja Slimnīcas Rehabilitācijas nodaļu un 7.nodaļu.

Slimnīcas projektu vadītāja Ilona Rāviete norāda: “Šī gada HOPE dalībnieku viesu uzņemšana izvērtās ļoti vērtīga un praktiskām idejām bagāta, jo katra dalībnieka profesionālās darbības stāsts par savu organizāciju un valsts sistēmu kopumā, ietvēra piemērus, kas ir interesanti gan Slimnīcas, gan mūsu valsts kontekstā. Savukārt, daloties ar Slimnīcas labās prakses piemēriem par darba vides un personāla pārvaldības un atbalsta iniciatīvām, izdevās pozitīvi pārsteigt ārvalstu viesus un iespējams iekļaut mūsu Slimnīcas piemērus dalībnieku programmas noslēguma konferences prezentācijā par savu pieredzi Latvijā”.

strencupns.lv Skip to content