Slimnīca saņem SIF dažādības novērtējuma apbalvojumu

 Slimnīca saņem SIF dažādības novērtējuma apbalvojumu

30.novembrī VEF kamerzālē “Spīdola” tika pasniegti Dažādības novērtējuma apbalvojumi, godinot dažādībai atvērtākos darba devējus Latvijā. Šogad VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk-Slimnīca) saņēma Sudraba novērtējuma līmeni par veiksmīgu dažādības politikas īstenošanu un aktīvu darbinieku iesaisti iekļaujošas darba vides veicināšanā. Dažādības novērtējumu jau sesto gadu organizē Sabiedrības integrācijas fonds, un dažādībai atvērta uzņēmuma statuss ir iekļaujoša, drosmīga, domājoša un nobrieduša darba devēja apliecinājums.

Sabiedrisko attiecību speciāliste A. Seile norāda: “Mēs esam tik dažādi kopā un ir lieliski apzināties, ka Slimnīca ir uzņēmusi pareizu kursu dažādības politikas īstenošanā. Dažādība Slimnīcā liecina par mūsu apņemšanos ievērot vienlīdzību un godīgumu, kas nav tikai vārdi. Novērtējot un pieņemot dažādību, mēs rādām savu apņemšanos ievērot sociālā taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju principus. Tas ne tikai palīdz mums izveidot efektīvu un veiksmīgu darba organizāciju, bet arī liek justies lepniem, ka esam daļa no uzņēmumiem, kuru prioritāte ir iekļautība un cieņa. Dažādība ir spēks, kas mūs ne tikai atšķir, bet arī virza uz panākumiem. Saņemot sudraba līmeņa vērtējumu, atcerēsimies iekļaut dažādību un iekļaušanu kā mūsu izaugsmes un attīstības pamatpīlārus. Kopā mēs veidojam Slimnīcai spēcīgāku un dinamiskāku nākotni.

Dažādības vadība ir uz nākotni orientēta, uz vērtībām balstīta darba devēja stratēģija, saziņas un vadības process, kas pieņem un izmanto noteiktas dažādības un atšķirības kā organizācijas potenciālu. Dažādība respektē katra indivīda subjektīvo pieredzi, uzlūkojot to kā resursu, izvairoties no vienādošanas un savstarpējas darbinieku salīdzināšanas. Atvērtība ir ieguvums, kas ne tikai dod darba rokas, bet palīdz mazināt aizspriedumus un paplašināt redzesloku uzņēmuma attīstībai.

Foto: Reinis Odiņš un SIF

Ārkārtas dalībnieku sapulce 02.01.2024. Skip to content