Slimnīcas dalības pieredze HOPE apmaiņas programmā

 Slimnīcas dalības pieredze HOPE apmaiņas programmā

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” trīs gadus – kopš 2017.gada ir piedalījusies HOPE pieredzes apmaiņas programmā kā uzņemošā organizācija un kopā uzņēmusi 6 dažādus veselības aprūpes jomā strādājošus speciālistus no 4 dažādām Eiropas valstīm.

HOPE pieredzes apmaiņas programmas mērķis ir veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu un veidot labāku savstarpējo izpratni par veselības aprūpes sistēmām Eiropas Savienības valstīs, sniedzot iespēju veselības aprūpes profesionāļiem komunicēt un sadarboties.

HOPE akronīms apzīmē Eiropas slimnīcu un veselības aprūpes organizāciju federāciju, kas ir bezpeļņas organizācija dibināta 1966. gadā. Pieredzes apmaiņas programma uzsākta 1981.gadā.

Apmaiņas programma ilgst 4 nedēļas. Šajā periodā dalībnieki viesojas vairākās izvēlētās valsts veselības aprūpes organizācijās, iepazīstot valsts veselības aprūpes organizēšanas kārtību un konkrētu organizāciju darbības specifiku.

Zemāk pieejams apkopojums par līdzšinējo Slimnīcas dalības pieredzi HOPE un galvenās atziņas.

Plānots, ka 2021. gadā programma norisināsies no 10.maija līdz 6.jūnijam. Katru gadu ir noteikta programmas tēma un 2021. gadā tā būs “Pierādījumu izmantošana veselības aprūpes pārvaldībā”.

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ir pieteikusies plānotajai apmaiņas programmai 2021. gadā kā uzņemošā organizācija.

Skip to content