Slimnīcas speciālisti apmeklē NACT konferenci

 Slimnīcas speciālisti apmeklē NACT konferenci

No 22. maija līdz 24. maijam, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) ārsti Dr. Raivis Logins, Dr. Liene Helēna Konošonoka un rezidentes psihiatrijā Dr. Zanda Laura Šķiņķe, Dr. Vineta Janena un Dr. Kristīne Feldšere piedalījās NACT (Nordic association for convulsive therapy) konferencē, kas pirmo reizi notika Latvijā.

 Apmeklētā konference ārstiem un rezidentēm paplašināja redzesloku mEKT izmantošanā, kurā tika uzklausīta citu valstu pieredze ar mEKT dažādu smagu psihisko saslimšanu ārstēšanā, mEKT veikšanas kārtību, premedikāciju, anestēzijas līdzekļu variācijas, personāla un telpu plānojumu, medmāsu lomu, par stigmatizāciju, par biomarķieriem, kas provizoriski varētu ietekmēt mEKT efektivitāti, par rTMS priekšrocībām, trūkumiem un pielietošanas shēmām. Pēc katras lekcijas bija iespēja diskutēt, uzdot jautājumus, paust savu viedokli. Speciālisti piedalījās arī praktiskajās darbnīcās, kur bija iespēja iepazīties ar jaunu mEKT ierīci un tās funkcijām, darbības principiem. Kā arī, speciālisti piedalījās klīnisko gadījumu apspriedē, kur bija iespēja apmainīties ar zināšanām ar ārvalstu kolēģiem.

Pēc apmeklētās konferences rezidente psihiatrijā Dr. K. Feldšere norāda: “Galvenā konferences tēma bija elektrokonvulsīvās terapijas loma mūsdienu psihiatriskajā aprūpē, kurā tika vērsta uzmanība jaunākiem zinātniskajiem pētījumiem un klīniskai pieredzei. Ziemeļvalstu kolēģi sniedza ieskatu savā pieredzē pielietojot elektrokonvulsīvo terapiju medikamentu rezistentās depresijas un šizofrēnijas ārstēšanā, kā arī ketamīna pielietošanai un biomarķieru nozīmei terapijas iznākumā. Īpaši vēlos atzīmēt praktiskās darbnīcas, kuru laikā kolēģu vidū tika apspriesti klīniskie gadījumi, kur uzzinājām vadlīniju atšķirības dažādās Eiropas valstīs. Protams, bijām lepni klausīties mūsu kolēģa Dr. Raivja Logina uzstāšanos, kurā viņš sniedza ieskatu klausītājiem par pieredzi kā Latviju modernizē ar elektrokonvulsīvās terapijas ieviešanu.’’

Šīs konferences apmeklēšana vēl vairāk raisīja interesi mEKT attīstībai Latvijā, redzot to, cik labi veicas ārzemju kolēģiem un, cik labi attīstīta un perspektīva ir šī metode.

strencupns.lv Skip to content