VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” kvalitātes pārvaldības sistēma 2013.gada 22.novembrī saņēmusi Lloyd’s Register Quality Assurance izsniegtu atbilstības sertifikātu atbilstoši ISO 9001:2008 standartam.

 VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” kvalitātes pārvaldības sistēma 2013.gada 22.novembrī saņēmusi Lloyd’s Register Quality Assurance izsniegtu atbilstības sertifikātu atbilstoši ISO 9001:2008 standartam.

logo1-300x187

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” kvalitātes pārvaldības sistēma 2013.gada 22.novembrī saņēmusi Lloyd’s Register Quality Assurance izsniegtu atbilstības sertifikātu atbilstoši ISO 9001:2008 standartam.

Paldies visiem darbiniekiem, kuri piedalijās kvalitātes vadības sistēmas izstrādē un ieviešanā!

Īpašs paldies:

  • Ārstiem: A.Arājam, I.Bauskai, L.Lapiņai, R.Melderei, G.Jukāmam, E.Rusmanei, J.Kaļiņinai, M.Mukānei, E.Dambergai.
  • Struktūrvienības vadītājiem: A.Krēsliņai, J.Osipovai, G.Brjuņinai, S.Pakalnei.
  • Virsmāsām: J.Jeremejevai, E.Apinei, I.Šarovai, Z.Zaharovai, M.Grīvai, Ž.Kozlovai, L.Sļesarjonokai, I.Trakinai, A.Ozolam.
  • Mūsu ieguvumi no kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikācijas:

1) tā pierāda mūsu saistības uz kvalitāti un pacientu apmierinātību;

2) nodrošina, ka mūsu sniegtie pakalpojumi sasniedz pacientu un atbilstošās likumdošanas prasības;

3) ļauj izvērtēt mūsu progresu ceļā uz nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanas uzlabošanu;

4) palīdz uzlabot slimnīcas darbību kopumā.

Ļoti nozīmīga ir ikviena darbinieka spēja saprast kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas lietderību.

Turpināsim darbu pie kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanas un nepārtrauktas uzlabošanas!

Valdes priekšsēdētājs Vitālijs Rodins

Kvalitātes, personāla vadītāja Maija Ancveriņa

 VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” kvalitātes pārvaldības sistēma 2013.gada 22.novembrī saņēmusi Lloyd’s Register Quality Assurance izsniegtu atbilstības sertifikātu atbilstoši ISO 9001:2008 standartam.

logo1-300x187

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” kvalitātes pārvaldības sistēma 2013.gada 22.novembrī saņēmusi Lloyd’s Register Quality Assurance izsniegtu atbilstības sertifikātu atbilstoši ISO 9001:2008 standartam.

Paldies visiem darbiniekiem, kuri piedalijās kvalitātes vadības sistēmas izstrādē un ieviešanā!

Īpašs paldies:

  • Ārstiem: A.Arājam, I.Bauskai, L.Lapiņai, R.Melderei, G.Jukāmam, E.Rusmanei, J.Kaļiņinai, M.Mukānei, E.Dambergai.
  • Struktūrvienības vadītājiem: A.Krēsliņai, J.Osipovai, G.Brjuņinai, S.Pakalnei.
  • Virsmāsām: J.Jeremejevai, E.Apinei, I.Šarovai, Z.Zaharovai, M.Grīvai, Ž.Kozlovai, L.Sļesarjonokai, I.Trakinai, A.Ozolam.
  • Mūsu ieguvumi no kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikācijas:

1) tā pierāda mūsu saistības uz kvalitāti un pacientu apmierinātību;

2) nodrošina, ka mūsu sniegtie pakalpojumi sasniedz pacientu un atbilstošās likumdošanas prasības;

3) ļauj izvērtēt mūsu progresu ceļā uz nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanas uzlabošanu;

4) palīdz uzlabot slimnīcas darbību kopumā.

Ļoti nozīmīga ir ikviena darbinieka spēja saprast kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas lietderību.

Turpināsim darbu pie kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanas un nepārtrauktas uzlabošanas!

Valdes priekšsēdētājs Vitālijs Rodins

Kvalitātes, personāla vadītāja Maija Ancveriņa

Ārkārtas dalībnieku sapulce 02.01.2024. Skip to content