Ārstniecības pakalpojumu cenrādis

Spēkā no 02.01.2024. rīkojums nr. 1.-p

Stacionārie pakalpojumi

Ambulatorie pakalpojumi

Rentenoloģiskā izmeklēšana bez norīkojuma

Izziņas un dublikātu izsniegšana

Dokumentu kopēšana

Cenas norādītas ar PVN

Cenas norādītas ar PVN

Saimniecisko pakalpojumu cenrādis

Cenas norādītas ar PVN

Telpu īre

Komunālie pakalpojumi