Name:

Oskars Krumholcs

Speciality:

Psihiatrs

Work hours:

Otrdienās 13:00 – 15:00

Identification:

11120037098

Languages:

LV, RUS, ENG

Newest scientific publication:

Krumholcs, O. 2022. Šizofrēnijas personas dzīvotā pasaule”. Latvijas ārsts| 2022. marts, 24-28.
Krumholcs, O. 2021. Es koncepts, subjektīvā laika izjūta shizofrēnijas un depresijas pacientiem. Latvijas ārsts, februāra izdevums| 2021.
Krumholcs, O. 2020. Šizofrēnijas pirmā ranga simptomu ģenēze caur G. Hūbera bāzes simptomiem. Latvijas ārsts, janvāra izdevums| 2020.
Krumholcs, O. 2013. Atšķirības starp šizofrēniju un depresiju fenomenoloģiskās psihiatrijas, psihoanalīzes un evolucionārās psihiatrijas skatījumā. Doctus: 7|2013.
Krumholcs O., Kupča, B., u.c. „Bāzes simptomu” parādīšanās laiki un biežums pa simptomu grupām pirmreizēji stacionētiem šizofrēnijas spektra pacientiem .RSU Zinātnisko rakstu krājums 2012.
Krumholcs, O. 2012. “Es” jēdziens un šizofrēnijas slimība. Doctus: 4|2012.
Krumholcs, O. 2011. “Dopamīnerģiskais prāts” cilvēka evolūcijā Freda H.Previca skatījumā. Doctus: 12|2011.
Krumholcs, O. 2010. Vai šizofrēnija ir evolūcijas noslēpums? Latvijas Ārsts:1-2010, 42-46.
Krumholcs, O. 2009. Evolucionāras bioloģijas piedāvājums mūsdienu psihiatrijā. Garastāvokļa traucējumi. Doctus: 12| 2009, 24-28.

Phone:

64731580

E-mail:

oskars.krumholcs[at]strencupns.lv