Aktuālās vakances:

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” aicina savā komandā internistu uz nenoteiktu laiku, uz pilnu darba slodzi.

Tu saņemsi:

 • atalgojumu –  2123 EUR pirms nodokļu nomaksas, par pilnu darba slodzi;
 • papildus noteiktas piemaksas: par darbu kaitīgos apstākļos, par darba stāžu ārstniecībā;
 • papildatvaļinājumu 6 dd;
 • sociālās garantijas;
 • iespējas profesionālai izaugsmei;
 • iespēja pretendēt uz kompensāciju Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” (strādājot pilnu darba slodzi).

 

Darba pienākumi:

 • uzraudzīt pacienta veselības stāvokli, koordinēt pacientu medicīniskās aprūpes procesu;
 • sadarboties ar pacienta ārstējošo ārstu un citiem ārstniecības speciālistiem;
 • nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo vai neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • noformēt medicīnisko dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un slimnīcas noteiktajai kārtībai;
 • piedalīties ārstu konsilijos.

 

Prasības:

 • augstāko profesionālo izglītību attiecīgajā jomā;
 • sertifikātu attiecīgajā specialitātē;
 • prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī;
 • spēkā esošs ārstniecības personas reģistrs;
 • valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valodas likumu;

 

Piedāvājam:

 • profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi;
 • darbu profesionālā kolektīvā;
 • iespējas realizēt jaunas idejas;
 • teicamus darba apstākļus sakārtotā vidē;
 • dienesta dzīvokli.

 

Pretendenti aicināti pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV), sūtot uz e-pastu  – svetlana.karanikova@strencupns.lv vai pa pastu uz adresi – Valkas ielu 11, Strenči, Valmieras novads, LV-4730, ar norādi vakancei “Internists”.

Jautājumu gadījumā zvanīt VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” personāla vadītājai Svetlanai Karaņikovai, tālr. 25480530.

1) Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

2) Personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, kontaktinformācija: Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā, LV -4730, e-pasts: info@strencupns.lv.

 

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs varat iegūt interneta mājas lapā: https://strencupns.lv/

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” aicina savā komandā 

māsu (vispārējās aprūpes māsu) uz nenoteiktu, uz pilnu/nepilnu darba slodzi (pēc vienošanās).

Tu saņemsi:

 • atalgojumu –  stundas tarifa likme 8.78 EUR  pirms nodokļu nomaksas;
 • papildus noteiktas piemaksas: par darbu kaitīgos apstākļos, par darba stāžu ārstniecībā;
 • papildatvaļinājumu 6 dd;
 • sociālās garantijas;
 • iespējas profesionālai izaugsmei;
 • Iespēja pretendēt uz kompensāciju Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” (strādājot pilnu darba slodzi). vairāk informācija par projektu pieejama šeit : talakizlitiba.lv

Darba pienākumi:

 • Nodrošināt kvalitatīvu, nepārtrauktu pacientu veselības stāvokļa uzraudzību un aprūpi;
 • Kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus, aizpildīt māsu aprūpes dokumentāciju;
 • Nodrošināt sanitāri epidemioloģiskā režīma ievērošanu nodaļā;
 • Veikt pacientu un viņu piederīgo izglītošanu veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumos;
 • Spēt patstāvīgi pieņemt lēmumus, kas attiecas uz ārstnieciskā darba organizāciju, savas kompetences ietvaros.

Prasības kandidātiem:

 • 4.kursa students programmā “Māszinības” vai profesionālā vidējā, pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā;
 • spēkā esošs ārstniecības personas reģistrs;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, orientētas uz darba pozitīvu rezultātu;
 • valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valodas likumu;
 • labas datorprasmes;

Pretendenti aicināti pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtot uz epastu  – svetlana.karanikova@strencupns.lv vai pa pastu uz adresi – Valkas iela 11, Strenči, Valmieras novads, LV-4730, ar norādi vakancei “Māsa”.

Jautājumu gadījumā zvanīt VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” personāla vadītājai Svetlanai Karaņikovai, tālr. 25480530.

1) Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

2) Personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, kontaktinformācija: Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā, LV -4730, e-pasts: info@strencupns.lv.

 

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs varat iegūt interneta mājas lapā: https://strencupns.lv/

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, kas nodrošina katram darbiniekam profesionālu labsajūtu, mūsdienīgu, uz sadarbību vērstu darba vidi – aicina savā komandā ERGOTERAPEITU uz nenoteiktu laiku, uz pilnu darba slodzi.

Darba pienākumi

 • Novērtēt pacienta stāvokli, nospraust īstermiņa un ilgtermiņa rehabilitācijas mērķus un terapiju.
 • Nosprausto mērķu un terapijas izvērtēšana.
 • Veicināt pacienta maksimālu funkcionālu neatkarību.
 • Nodrošināt profilaktiskos pasākumus pret iespējamo nespējas tālākattīstību.
 • Trenēt pacientu ikdienas un brīvā laika aktivitātēm.
 • Sadarboties ar citiem rehabilitācijas speciālistiem.
 • Palīgierīču piemeklēšana, pielāgošana konkrētajam pacientam, apmācība to lietošanai.
 • Fiziskās vides novērtēšana un ieteikumu izstrāde vides pielāgošanai,
 • Pacienta resocializācija.
 • Sistemātiska un precīza medicīnisko un citu reglamentēto dokumentāciju aizpildīšana atbilstoši likumdošanas prasībām.

Prasības

 • augstākā izglītība ergoterapijas specialitātē (iegūts ergoterapeita profesionālais grāds vai bakalaura grāds), jābūt reģistrētam ārstniecības personu reģistrā
 • valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valodu likumu
 • datora lietošanas prasmes

Piedāvājam

 • profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi;
 • darbu profesionālā kolektīvā;
 • iespējas realizēt jaunas idejas;
 • teicamus darba apstākļus sakārtotā vidē;
 • elastīgu darba laiku;
 • iespēja pretendēt uz Eiropas Sociālā fonda kompensācijām.

Atalgojums: no 1680– 1920 EUR par pilnu darba slodzi un papildus piemaksa par darbu īpašos apstākļos, par darba stāžu ārstniecībā.

Pretendenti aicināti pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtot uz e-pastu  – svetlana.karanikova@strencupns.lv vai pa pastu uz adresi – Valkas iela 11, Strenči, Valmieras novads, LV-4730, ar norādi vakancei “Ergoterapeits”.

Jautājumu gadījumā zvanīt VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” personāla vadītājai Svetlanai Karaņikovai, tālr. 25480530.

1) Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

2) Personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, kontaktinformācija: Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā, LV -4730, e-pasts: info@strencupns.lv.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs varat iegūt interneta mājas lapā: https://strencupns.lv/

Darba pienākumi

 • Izmeklēt pacientu, nozīmēt specializētus diagnostiskus izmeklējumus, novērtēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas ārstēšanas laikā, sekot pilnīgai pacientu aprūpei.
 • Pilnībā noformēt slimības vēsturi pēc spēkā esošām prasībām un noteikumiem.
 • Kontrolēt jaunākā un vidējā medpersonāla darbu attiecībā uz ordināciju izpildi, uzraudzību un sanitāri epidemioloģiskā režīma ievērošanu pacientiem.
 • Piedalīties ārstu konsīlijos.

Prasības

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds)
 • Psihiatra sertifikāts/bērnu psihiatrs
 • Prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī

Piedāvājam

 • Profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi
 • Darbu profesionālā kolektīvā
 • Iespējas realizēt jaunas idejas
 • Teicamus darba apstākļus sakārtotā vidē
 • Dienesta dzīvokli

Atalgojums: no 2123– 2314 EUR par pilnu darba slodzi un papildus piemaksa par darbu īpašos apstākļos, par darba stāžu ārstniecībā.


Pieteikuma vēstuli iesniegt vai elektroniski sūtīt personāla vadītājai Svetlanai Karaņikovai svetlana.karanikova@strencupns.lv 
Papildus informācija: 25480530

1) Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

2) Personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, kontaktinformācija: Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā, LV -4730, e-pasts: info@strencupns.lv.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs varat iegūt interneta mājas lapā: https://strencupns.lv/

Darba pienākumi

 • Veikt personas psihiskā stāvokļa izpēti pilnā apjomā, sniedzot zinātniski pamatotu un objektīvu tiesu eksperta atzinumu, un saglabāt visus ar izpēti saistītos pierakstus un citus materiālus, kas nodrošina veikto darbību izsekojamību un uz kā pamata ir sagatavoti eksperta secinājumi.
 • Atteikties no tiesu eksperta atzinuma sniegšanas, ja saņemtie materiāli nav pietiekami šāda atzinuma sniegšanai vai pastāv citi normatīvajos aktos noteikti apstākļi, kas liedz veikt uzdoto ekspertīzi.
 • Atteikties no tiesu eksperta atzinuma sniegšanas, ja uzdotie jautājumi neatbilst viņa kompetencei.
 • Piedalīties tiesas sēdēs, ja ir uz šīm sēdēm uzaicināts.
 • Izvēloties izpētes metodes, ievērot ekspertīzei iesniegtā objekta un materiālu saglabāšanas prasības.
 • Ekspertīzē iegūto informāciju sniegt tikai procesa virzītājam, ekspertīzes noteicējam vai tā pilnvarotai personai.
 • Uzraudzības un kontroles funkcijas nodrošināšanai pēc Tiesu ekspertu padomes pieprasījuma izsniegt tiesu eksperta atzinuma kopijas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.
 • Pildot amata pienākumus, veikt darbības, kas neaizskar personas veselību, godu un cieņu, un ievērot personas datu aizsardzības prasības.
 • Nodrošināt, lai bērna piedalīšanās tiesu ekspertīzē negatīvi neietekmētu viņa psihi, un, ja nepieciešams, lūgt, lai ekspertīzes noteicējs pieaicina psihologu.
 • Regulāri paaugstināt kvalifikāciju.
 • Veikt tiesu ekspertīzi tikai tajā specialitātē, kurā viņš ir saņēmis tiesu eksperta sertifikātu un kurā ir tiesu ekspertīzes veikšanai nepieciešamā tehnika, iekārtas un Tiesu ekspertu padomes reģistrētas metodes.

Prasības

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds)
 • Tiesu eksperta sertifikāts
 • Prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī

Piedāvājam

 • Profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi
 • Darbu profesionālā kolektīvā
 • Iespējas realizēt jaunas idejas
 • Teicamus darba apstākļus sakārtotā vidē


Pieteikuma vēstuli iesniegt vai elektroniski sūtīt personāla vadītājai Svetlanai Karaņikovai svetlana.karanikova@strencupns.lv 
Papildus informācija: 25480530.

1) Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

2) Personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, kontaktinformācija: Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā, LV -4730, e-pasts: info@strencupns.lv.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs varat iegūt interneta mājas lapā: https://strencupns.lv/