Pakalpojums:

Bērnu psihiatrs

Apraksts:

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk-Slimnīca) ambulatori piedāvā bērnu psihiatra konsultācijas. Bērnu psihiatrs ir specializējies bērnu emocionālo un uzvedības traucējumu diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē. Bērnu psihiatra ambulatorais kabinets atrodas Slimnīcas Uzņemšanas nodaļas telpās.

Ambulatoro konsultāciju iespējams pieteikt elektroniski (skat. zemāk) vai pa tālruni 25480540 (ambulatorās māsas kabinets).

Cena:

Bērnu psihiatra ambulatorā vizīte ir bezmaksas.

Pieņemšanas vieta:

Uzņemšanas nodaļas telpas

Speciālisti: