Slimnīcas mākslas terapeite piedalās EFAT - European Federation of Art Therapy konferencē "Growing Together"

 Slimnīcas mākslas terapeite piedalās EFAT – European Federation of Art Therapy konferencē “Growing Together”

15. – 17. jūnijā Rīgā notika Eiropas Mākslas terapijas federācijas (EFAT – European Federation of Art Therapy) konference “Growing Together”, kurā piedalījās vairāk kā 250 mākslas terapeiti no visas Eiropas, tostarp arī mūsu Slimnīcas mākslas terapeite – Elza Strazdiņa. Caur dažādām lekcijām, semināriem, un praktiskajām nodarbībām tika diskutēts par aktualitātēm mākslas terapijā un mākslas terapeita profesionālajā darbībā.

Šī bija pirmā EFAT – European Federation of Art Therapy konference, kas notika klātienē un pulcēja vairāk kā divsimt piecdesmit mākslas terapeitus no visas Eiropas, lai kopā diskutētu par aktuālajām tēmām un tendencēm mākslas terapeita profesijā un profesionālajā darbībā. Konferences ietvaros varēja iepazīties ar 65 runātājiem no dažādām Eiropas valstīm, kuri prezentēja pētījumu mākslas terapijā rezultātus, izgaismojot izaicinājumus un inovācijas profesijā. 30 ārvalstu viesi – mākslas terapeiti piedāvāja praktiskas meistarklases, 10 mākslas terapeiti piedāvāja iesaistīties grupu diskusijās par aktuāliem jautājumiem mākslas terapijas jomā, kā arī, konferences ietvaros tika izstādītas divas izstādes, viena no tām – vairāk kā 80 onkoloģijas pacientu radītu mākslas darbu izstāde “The Life of the Pictures at the Turn of Life”.
Šī gada konferencei izvēlēts nosaukums/tēma “Growing Together”, domājot par mākslas terapeita augšanu un attīstību dažādos kontekstos. Visupirms attiecībā uz EFAT kā organizāciju – piederību profesionālai kopienai, radot kopīgas vērtības un jaunas identitātes, ņemot vērā sociālās pārmaiņas un starpkultūru ietekmi. Attiecībā uz mākslas terapeita profesiju – filozofisko plaisu pārvarēšanu, novatorisku teorētisku un metodisku pieeju izstrādi, saistībā ar mainīgajiem ekoloģiskajiem un sociālajiem kontekstiem, kā arī pētniecības attīstību. Visbeidzot, attiecībā uz mākslas terapijas procesu – izaugsmi gan klienta/pacienta, gan mākslas terapeita individuālās vai grupas/pāru/ģimenes terapijas attiecībās un tādiem supervīzijas aspektiem kā refleksija, rezonanse un koprade.
 
Avots: Latvijas Mākslas terapijas asociācija FB konts

 

strencupns.lv Skip to content