Strenču PNS saņem iekļaujošas darba vides balvu “Dažādībā ir spēks”

 Strenču PNS saņem iekļaujošas darba vides balvu “Dažādībā ir spēks”

Šī gada 20. novembrī VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) saņēma Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka (VATP) iniciatīvas “Dažādībā ir spēks!” apbalvojumu -Dažādības ķiploku, kategorijā “Mūsu principi”. Zīmīgs ir fakts, ka apbalvojumu pirmo reizi saņem tieši specializēta veselības aprūpes iestāde.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa norāda, ka Slimnīcas perspektīvā dažādības vadība un iekļaušana ir bijis nozīmīgs aspekts jau kopš Slimnīcas dibināšanas 1907. gadā. Lai gan balva reprezentē iekļaujošu darba vidi, svarīgi ir pieminēt arī Slimnīcas pacientus, kuri ik dienas sabiedrībā saskaras ar dažādiem iekļaušanās izaicinājumiem. Balvas saņemšana kategorijā “Mūsu principi” norāda, ka Slimnīcas izvēlētais attīstības kurss un ikdienas aktivitātes reprezentē Slimnīcas vērtības un darbības principus, kas primāri vērsti uz cilvēcisku un vienlīdzīgu attieksmi.

Šogad pašnovērtējumam “Dažādībā ir spēks” kopumā pieteicās 44 darba devēji un pašvērtējumu pilnībā veica 36 no tiem. Slimnīca pašnovērtējumā piedalījās pirmo reizi. Iesniegtās pretendentu pašnovērtējumu anketas vērtēja stingra ekspertu komisija. Komisijas sastāvu veidoja Rasma Pīpiķe, vadošā un dažādības vadības eksperte, Sigita Zankovska-Odiņa, pretdiskriminācijas eksperte, Iluta Lāce, dzimumu līdztiesības eksperte, Māris Ceirulis, universālā dizaina un procesu pieejamības eksperts.

Kopš šī gada pavasara Slimnīca ir viena no 43 organizācijām, kas parakstījusi labas gribas memorandu dažādības veicināšanas un vadības atbalstam Latvijas uzņēmumos, organizācijās un institūcijās.

Skip to content