Dr. J.Līcis marta žurnālā "Doctus"

 Dr. J.Līcis marta žurnālā “Doctus”
Marta žurnāla “Doctus” lasiet VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) ambulatorās daļas vadītāja, psihiatra Jēkaba Līča rakstu “Elektrokonvulsīvā terapija (turpmāk- EKT) 21. gadsimtā. Klīniskā gadījuma apraksts.”
 
“EKT ir plaši izmantota ārstniecības metode visā pasaulē tieši pacientiem ar smagu depresiju, taču ir pielietojama arī pie citiem psihiska spektra traucējumiem, piemēram, katatonas šizofrēnijas.
Terapija daudzpusīgi ietekmē centrālo nervu sistēmu, vienlaikus literatūrā norādīts, ka vairāki EKT darbības mehānismi ietekmē dažādu psihisko slimību patoģenētiskos procesus,” norāda dr. Līcis.
Ārkārtas dalībnieku sapulce 02.01.2024. Skip to content