IGAUNIJAS MĀKSLAS CENTRA PĀRSTĀVJU VIZĪTE SLIMNĪCĀ

 IGAUNIJAS MĀKSLAS CENTRA PĀRSTĀVJU VIZĪTE SLIMNĪCĀ

7.augustā VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) uzņēma viesus no Kondas mākslas centra Vīlandē, Igaunijā. Centra vadītāja Mari Vallikivi un projekta speciāliste Eva Laantee Reintamm apmeklēja Slimnīcu ar mērķi iepazīties ar Slimnīcas rehabilitācijas pakalpojumiem un pacientu brīvā laika pavadīšanas iespējām, kuru rezultātā top dažādi radošie mākslas darbi un, lai pārrunātu sadarbības iespējas projektā “Apslēptās pasaules paplašināšana”.

Projektā “Apslēptās pasaules paplašināšana” tiek izcelta autsaideru māksla – radošie darbi, kurus radījuši cilvēki ar psihiskās veselības traucējumiem, kustību un citiem funkcionāliem traucējumiem. Projekta mērķis ir veicināt Austrumeiropas valstu sabiedrības iesaisti un informētību par apslēptiem talantiem, par unikālu izpausmes veidu caur mākslu un radošumu, kas sabiedrības “acīm” bieži vien ir apslēpts un neredzams, jo to ieskauj dažādi aizspriedumi. Autsaideru mākslā ir redzama cilvēku dažādība, realitātes redzējums un vienkārša cilvēcība. Daudzos gadījumos autsaideru mākslā ir redzami izcili darbi, kuri nav pelnījuši īpašu līdzjūtību vai simpātijas, bet gan vienlīdzīgas iespējas.

Projekta speciāliste Eva Laanter Reintamm norāda: “Salīdzinājumā ar Rietumeiropas valstīm, Austrumeiropas valstīs pietrūkst izpēte un iespējas izcelt autsaideru mākslu, kā arī stigma pret psihiskiem traucējumiem un cita veida funkcionāliem traucējumiem. Projekts tika uzsākts 2018. gadā, atzīmējot Igaunijas valsts simtgadi. Pirmā mākslas izstāde guva plašu sabiedrības atsaucību, tādēļ šobrīd ir uzsākts darbs pie projekta paplašināšanas – jaunas izstādes veidošanas, kurā plānots iekļaut autorus arī no citām A-Eiropas valstīm.”

Izstādes norise plānota 2024.gadā, kad Igaunijas pilsēta Tartu būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Papildus tiks sagatavots izstādes darbu publicitātes materiāls un organizēta konference. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti partneri no vairākām valstīm, kā arī konkrēto  mākslas darbu autori.

Paldies psihosociālās rehabilitācijas centra “Rasa” speciālistiem (Lāsmai Eglei, Liesmai Lorei, Zanei Golovanovai un Viesturam Rozītim) par iepazīstināšanu ar savu darbu. Paldies sociālai darbiniecei Sandrai Pakalnei un veselības veicināšanas konsultantei Rudītei Dālderei par sava darba prezentēšanu.

Šobrīd komunikācija ar Kondasa mākslas centra speciālistēm turpināsies attālināti, lai attīstītu turpmāku sadarbību projektā “Apslēptās pasaules paplašināšana”.

Skip to content