Papildus izmeklējumu slēdzienu iesniegšana pirmstermiņa veselības pārbaudes komisijai

 Papildus izmeklējumu slēdzienu iesniegšana pirmstermiņa veselības pārbaudes komisijai

Informējam, ka pirmstermiņa veselības pārbaudes komisijas iziešanas dienā nozīmēto papildus izmeklējumu, t.i. psihiatra, psihologa, narkologa u.c. speciālistu slēdzieni, kā arī nozīmēto analīžu rezultāti, komisijai jāiesniedz ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pirmās komisijas.

Ja to nav iespējams izdarīt objektīvu apstākļu dēļ, personai jāiesniedz rakstisks iesniegums klientu apkalpošanas speciālistei, norādot tajā objektīvos iemeslus un lūdzot pagarināt iesniegšanas termiņu. Maksimālais termiņa pagarinājums 30 dienas, t.i., 60 dienas pēc apmaksātās un veiktās pirmstermiņa veselības pārbaudes.

Skip to content