Tieššaistes nodarbība skolēniem par alkohola lietošanas nelabvēlīgo ietekmi

 Tieššaistes nodarbība skolēniem par alkohola lietošanas nelabvēlīgo ietekmi

Šī gada 3.decembrī, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) ārsts psihiatrs, narkologs Raivis Logins vadīja tiešsaistes nodarbību Strenču novada pamatskolas 7.-9.klases skolēniem par tēmu “Alkohola lietošanas paradumi un izpratne par alkohola lietošanas nelabvēlīgo ietekmi jauniešu vidū”.

Nodarbība norisinājās, Slimnīcai iesaistoties Strenču novada domes īstenotajā projektā “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Strenču novadā”. Projekta ietvaros Slimnīcas ārsti psihiatri un ārsti narkologi vadīs četras preventīvas grupu nodarbības –  divas skolēniem un divas pieaugušajiem par ar cilvēka psihisko veselību un atkarību ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti saistītiem tematiem. Turpmākās nodarbības plānotas nākošajā gadā un 2022. gadā.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa norāda, ka “sadarbība ar Strenču novada domi veselības veicināšanas projektā ir uzsākta jau 2017.gadā. Paldies Slimnīcas ārstiem psihiatriem un ārstiem narkologiem par iesaistīšanos un dalīšanos ar savām zināšanām un pieredzi. Sadarbība ar tuvākajām pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, kā arī atbalsta sniegšana vietējai kopienai ir Slimnīcas korporatīvās sociālās atbildības prioritāte, ar mērķi sniegt ieguldījumu sabiedrības labklājības veicināšanā un apkārtējās vides uzlabošanā”.

Skip to content