Psihiatrijas un narkoloģijas rezidenti iepazīst Strenču PNS

 Psihiatrijas un narkoloģijas rezidenti iepazīst Strenču PNS

24.jūlijā VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) organizēja Rīgas Stradiņa universitātes 14 psihiatrijas un narkoloģijas studiju programmās 1.- 4.kursā studējošo rezidentu informatīvo dienu, kurā piedalījās arī 3 sertificēti psihiatri, tajā skaitā, praktizējošs bērnu psihiatrs Ņ.Bezborodovs. Informatīvās dienas mērķis bija iepazīstināt nozares speciālistus ar modificētās elektrokonvulsīvās terapijas metodes praktisko pielietošanu Slimnīcas ikdienas darbā, ar praktizējošo ārstu secinājumiem par šīs metodes ieguvumiem ārstniecībā, ar Slimnīcas darba organizāciju un nākotnes plāniem, lai ieinteresētu jaunos speciālistus darbam reģionu specializētās ārstniecības iestādēs, kā arī motivētu pēc rezidentūras beigām apsvērt karjeras iespējas Slimnīcā. Rezidenti pārstāvēja pieaugušo psihiatrijas, bērnu psihiatrijas, kā arī narkoloģijas specialitātes.

Slimnīcas valdes locekle M. Ancveriņa norāda: “Mums ir ļoti svarīgi topošajiem psihiatriem un narkologiem parādīt, ka esam gatavi piedāvāt darba iespējas mūsu Slimnīcā, nodrošinot labus darba un dzīves apstākļus. Šīs dienas laikā, pēc rezidentu atsauksmēm,  sapratām, ka spējam ieinteresēt par mūsu Slimnīcu, tās darba metodēm un ārstu karjeras iespējām. Ar jauniem ārstu resursiem spēsim uzsākt bērnu psihiatrijas pakalpojumu sniegšanu stacionārā. Ar bērnu psihiatrijas politikas virzītāju Ņ.Bezborodovu pārrunājām lietas, ko varam darīt apstākļos, kamēr valstī ir izteikts bērnu psihiatru trūkums. ”

Pastiprinātu interesi par informatīvo dienu rezidentu vidū šogad radīja Slimnīcā praktizētā modificētā elektokonvulsīvā terapija (turpmāk – MEKT), kuras pielietošanu jaunajiem speciālistiem dienas gaitā bija iespēja vērot klātienē. Rezidenti piedalījās 6 MEKT sesijās, kuras veiksmīgi demonstrēja ārsti J.Līce, J.Līcis, O.Krumholcs. Pasākuma programma tika papildināta ar pieredzes stāstiem. Viens no tiem bija Slimnīcas Ambulatorās daļas vadītāja, psihiatra dr. Jēkaba Līča lekcija “MEKT.  Strenču PNS pieredze”, kurā terapijas metode tika aplūkota gan vēsturiskā, gan teorētiskā griezumā, vienlaikus izceļot vairākus klīniskos gadījumus no ārsta praktiskās pieredzes, nonākot pie secinājuma, ka MEKT medicīnas tehnoloģijā nepieciešams paplašināt diagnožu loku, kurām būtu indikācijas pielietot MEKT.

Kā vieslektore uzstājās Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra ambulatorā DC “Pārdaugava” psihiatre dr. Liene Sīle, kas dalījās ar savu pieredzes stāstu “Intervences programma pirmās psihozes pacientiem.  Daugavpils PNS pieredze”. Ārste pastāstīja par intervences programmas sasniegtajiem rezultātiem, norādot uz ļoti būtisko multidisiplināru speciālistu iesaisti, ne tikai psihiatra un psihologa, bet arī, īpaši akcentējot, karjeras konsultanta un sociālā darbinieka klātbūtni, ideālā variantā, arī ergoterapeita sadarbību gan ar pacientu, gan viņa ģimenes locekļiem, kā arī uzsverot, ka šādai programmai vajadzētu būt katrā psihoneiroloģiskajā slimnīcā, bet tās izvietojumam – ārpus slimnīcas telpām.

 Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas speciālisti dr. L.Sīles lekciju vēroja tiešsaistē.

Slimnīcas valdes locekle M. Ancveriņa, virsārste dr. I. Bauska, Rehabilitācijas centra vadītāja fizioterapeite N.Mieze, kā arī 2. nodaļas virsārsts dr. R.Logins, 4.nodaļas virsārste J.Līce, 7.nodaļas ārsts E.Krastiņš un 7.nodaļas virsmāsa J.Jeremejeva viesus iepazīstināja ar Slimnīcas stacionāra darbu un nodaļām. Rezidenti apmeklēja Slimnīcas uzņemšanas nodaļu, subakūto un piespiedu ārstēšanā esošo pacientu nodaļu, psihosociālās rehabilitācijas centru “RASA”, akūto vīriešu nodaļu un narkoloģijas nodaļu. Rezidenti atzinīgi izteicās par Slimnīcas vidi un infrastruktūru, norādot, ka tā nemaz nelīdzinās Slimnīcai.

Jau vairākus gadus Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca piekopj tradīciju rīkot īpašu informatīvo dienu, kurā uzņem jaunos nozares speciālistus, lai iepazīstinātu ar Slimnīcu, tās pakalpojumiem un motivētu speciālistus pēc rezidentūras beigām savu turpmāko karjeru saistīt ar reģioniem.

 

Skip to content