Mākslu terapiju diena 2020

 Mākslu terapiju diena 2020

Šodien VSIA “Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) norisinājās jau otrā Mākslu terapiju diena ar mērķi – paplašināt Slimnīcas darbinieku zināšanas un kompetences par Slimnīcā piedāvātajām mākslu terapiju iespējām. Šī gada Mākslu terapiju diena tika veltīta mākslu terapiju izmantošanai stresa un profesionālās izdegšanas mazināšanai.

Šajā laikā neziņa un trauksme visapkārt aizvien ir viens no galvenajiem stresoriem, kas gan apzināti, gan neapzināti ietekmē mūsu profesionālo dzīvi. Ikvienam pasākuma dalībniekam bija iespēja praktiski piedalīties kādā no mākslas terapijas sesijām, apgūstot tehnikas un metodes stresa mazināšanai, vienlaikus, dalībnieki klātienē varēja vērot pašu mākslu terapiju norises procesu, par kuru iespējams dalīties gan ar nodaļas kolēģiem, gan ar pacientiem. Darbinieki un viņu kompetence ir svarīga sastāvdaļa pacientu informēšanā par plānotajām manipulācijām, tādējādi iegūtās zināšanas vistiešākā mērā atsauksies uz Slimnīcas sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa norāda: “Šī ir viena no aktivitātēm, kas īpaši gatavota tam, lai mūsu slimnīcā strādājošās ārstniecības personas labāk izprastu mākslu terapeitu darba metodes.  Redzot šos procesus darbībā, iespējams pastāstīt pacientiem par katru no mākslas terapijas veidiem. Uzskatu, ka ir būtiski daļu darba dienas veltīt svarīgajam izziņas procesam. Šogad Mākslas terapiju dienās ierobežotos drošības apstākļos piedalījās 20 darbinieku no struktūrvienībām. Pēc pasākuma saņemtās atsauksmes liecināja par to, ka iegūtas pozitīvas emocijas un izpratne par mākslas terapeitu darba nozīmību pacientu ārstniecības procesā, iegūtas jaunas zināšanas par iespējām darbinieku stresa mazināšanā.

Liels paldies Rehabilitācijas nodaļas vadītājai Nadeždai Miezei, koordinatorei Lāsmai Eglei un, protams, mākslu terapeitiem, kuri dalījās: mūzikas terapeitei Liesmai Lorei, vizuāli plastiskās mākslas terapeitei Ilzei Plūmei, deju un kustību terapeitei Zanei Krieķei un drāmas terapeitam  Viesturam Roziņam ar iespēju ielūkoties viņu darba ikdienā, sniedzot noderīgus, praktiskus padomus un ērti pielietojamas tehnikas stresa un profesionālās izdegšanas mazināšanai.”

Skip to content