Pakalpojums:

Psihiatrs

Apraksts:

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk-Slimnīca) pacientiem piedāvā ambulatoro psihiatrisko palīdzību. Slimnīca piedāvā profesionālu un kvalificētu psihiatru konsultācijas. To laikā psihiatri izzina pacienta psihiskās veselības stāvokli un sniedz rekomendācijas psihiskās veselības uzlabošanai. Psihiatra ambulatorais kabinets atrodas Slimnīcas Uzņemšanas nodaļas telpās.

Dodoties uz ambulatoro psihiatra konsultāciju pacientam līdz jāņem personu apliecinošs dokuments.

Ambulatoro konsultāciju iespējams pieteikt elektroniski (skat. zemāk) vai pa tālruni 25480540 (ambulatorās māsas kabinets)

Cena:

Pieņemšanas vieta:

Uzņemšanas nodaļas telpās ambulatorā psihiatra kabinets

Speciālisti: