Slimnīcas projektu vadītāja piedalījās HOPE organizētās pieredzes apmaiņas programmas noslēguma konferencē Briselē, Beļģijā 

 Slimnīcas projektu vadītāja piedalījās HOPE organizētās pieredzes apmaiņas programmas noslēguma konferencē Briselē, Beļģijā 

No 7. – 9.jūnijam VISA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (arī – Slimnīca) projektu vadītāja Ilona Rāviete piedalījās Eiropas Slimnīcu un veselības aprūpes federācijas (European Hospital and Healthcare Federation – HOPE) organizētās pieredzes apmaiņas programmas noslēguma konferencē HOPE Agora 2024, Briselē, Beļģijā. 

Šī gada pieredzes apmaiņas programmas HOPE virstēma ir “Veselības darbaspēka saglabāšana”, kas aptver organizāciju, reģionu un valstu stratēģiskos centienus plānot, atbalstīt un attīstīt veselības aprūpes darba vidi, ņemot vērā esošos izaicinājumus – sabiedrības (t.sk. medicīnas speciālistu) novecošanās, speciālistu trūkums, īpaši reģionos, nepietiekams finansējums konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana un tamlīdzīgi. Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca kopš 2017. gada ir viena no HOPE apmaiņas programmas lokālajām organizācijām, uzņemot ārvalstu viesus, kuri ieradušies iepazīt Latvijas veselības nozari. 

Noslēguma konferencē HOPE Agora 2024, Briselē, HOPE dalībnieki, kuri mēnesi pavadīja Latvijā savā pieredzes prezentācijā iekļāva arī Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas labās prakses piemērus par atbalsta pieeju darbiniekiem, darbinieku ģimenēm, veidojot ģimenei draudzīgu darbavietu un par izstrādātā personāla novecošanās plāna izstrādi un sasniegtajiem uzlabojumiem darbinieku atbalsta pieejā. 

Projektu vadītāja Ilona Rāviete papildina: “Noslēguma konferencē kopumā izskanēja 19 prezentācijas, atspoguļojot 19 Eiropas valstu piemērus par katras valsts nacionālo, reģionālo un lokālo – organizācijas līmeņa veselības aprūpes pieeju, ar mērķi risināt esošos izaicinājumus attiecībā uz darbaspēka dimensiju veselības nozarē.”

Galerijas apkopojumā iespējams iepazīties ar dažām no idejām, kuras izskanēja konferencē. Idejas pamatā ir no primārās veselības aprūpes, taču daudzas no tām pārklājas ar specializētajām ārstniecības organizācijām un darbinieku atbalsta pieejām.

strencupns.lv Skip to content