Skolēnu darbs vasaras mēnešos Strenču PNS

 Skolēnu darbs vasaras mēnešos Strenču PNS

Arī 2020. gada vasarā, neskatoties uz Covid -19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem, jau sesto gadu VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras nodarbinātības projektā novada jauniešiem, priekšroku dodot Slimnīcas darbinieku bērniem. Šovasar bija iespēja ar darbu nodrošināt trīs skolēnus, vecumā no 15-18 gadiem. Vienam no viņiem šī bija pirmā darba pieredze algotā darbā, taču pārējiem šī bija jau otrā vasara, strādājot Slimnīcā. Skolēnu darba pienākumi bija saistīti ar Slimnīcas parka teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbiem (zālāju kopšana, puķu dobju stādīšana, ravēšana, laistīšana un teritorijas sakopšana).

Skolēni, sadarbībā ar Slimnīcā strādājošajiem, ir paveikuši būtisku darbu: Slimnīcas teritorijā iestādīti vairāk par 100 kokaugiem, izveidotas vairākas apdobes, kas būtiski atvieglos zālāju pļaušanu un kopšanu turpmāk, sakoptas 2./4. nodaļas šķembu uzbērumu apmales, kā arī sarūpēta šķelda apdobju mulčēšanai. Strādāts pie jaunā stāvlaukuma apzaļumošanas un vēl daudzi lielāki un mazāki darbi, kas ir tikpat nozīmīgi. Darbu vadītāja, ainavu arhitekte Indra Lielkāja norāda: “Skolēni ir nozīmīgi palīgi teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbos vasaras sezonā, jo darāmo darbu apjoms pieaug aptuveni par trīs reizēm. Liels prieks, ka tepat varam atrast jauniešus, kas ir pietiekami motivēti strādāt un iemācīties jaunas prasmes, kuras būs nozīmīgas viņu turpmākajā dzīvē. Esmu priecīga, ka jaunieši šogad uzņēmās iniciatīvu, nekautrējās izteikt un  realizēt savas idejas, tā, piemēram, šogad tapa putnu dzirdinātavas Slimnīcas parka teritorijā.”

Skolēni kopā ar darba vadītāju vasaras darba noslēgumu atzīmēja ar ekskursiju un  pikniku Smiltenes vecajā parkā. Tika izstaigāts skaisti atjaunotais un sakoptais parks, papildus gūstot jaunas vides idejas nākamajām sezonām. Pastaigas noslēgumā piknikam cienastu sarūpēja Slimnīcas vadība. Ainavu arhitekte I. Lielkāja: ”Paldies administrācijai par iespēju man strādāt ar šiem jauniešiem, paldies viņu vecākiem par labi izaudzinātiem bērniem un PALDIES pašiem jauniešiem par izturību, pacietību un uzņēmību visas vasaras garumā būt manas komandas biedriem!”

Slimnīcas valdes locekle Maija Ancveriņa : “Paldies darbu vadītājai Indrai Lielkājai par ieguldīto darbu, ieinteresētību, pacietību jauniešu motivēšanā darbam, par jaukajām idejām  -jauniešus ne tikai apmācot darbam, bet iemācot viņiem arī dažādas dzīves gudrības, kā piemēram, pirts slotiņu siešanu! Paldies arī Nodarbinātības valsts aģentūrai par doto iespēju un Slimnīcas iesaisti projektā! Uz tikšanos nākamvasar!”

Skip to content