Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valdes locekle Maija Ancveriņa un galvenā grāmatvede Daiga Olševska apliecina, ka:

  1. Neauditētie ceturkšņu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tie sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem
  2. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

2020. gada rādītāji

2019. gada rādītāji

2018. gada rādītāji

SIA “Reniks” ziņojums par 2018. gadu

Nomaksātie nodokļi 2018. gads

Ziedotāja juridiskā formaZiedojuma mērķisZiedotā summa, EUR
privātpersonanodaļu labiekārtošanai100,00
privātpersona nodaļu labiekārtošanai 200,00 
KOPĀ 300,00

2017. gada rādītāji

2016. gada rādītāji

SIA “Reniks” ziņojums par 2016. gadu

Nomaksātie nodokļi 2016. gads

Ziedotāja juridiskā formaZiedojuma mērķisZiedotā summa, EUR
privātpersonatuberkulozes nodaļas labiekārtošanai400,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei600,00
privātpersonatuberkulozes nodaļas labiekārtošanai1000,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei1000,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei490,00
privātpersonagultu iegādei200,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei215,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei90,00
privātpersonanodaļu labiekārtošanai220,00
 KOPĀ 4215,00

2015. gada rādītāji

SIA “Nexia Audit Advice” ziņojums par 2015. gadu

Nomaksātie nodokļi 2015. gads

Ziedotāja juridiskā formaZiedojuma mērķisZiedotā summa, EUR
privātpersonatuberkulozes nodaļas labiekārtošanai500,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei700,00
privātpersonatuberkulozes nodaļas labiekārtošanai800,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei600,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei450,00
privātpersonanodaļu labiekārtošanai593,00
privātpersonanodaļu labiekārtošanai50,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei150,00
privātpersonanodaļu labiekārtošanai300,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei100,00
privātpersonanodaļu labiekārtošanai50,00
jurid.pers.funkcionālo gultu iegādei2700,00
KOPĀ  6993,00

2014. gada rādītāji